fbpx

 
 
Scrie un comentariu

TurdaNews l-a convins pe Zoltan Losonczi, reprezentantul societății Romabelt din Târgu Mureș, să spună toate detaliile legate de lucrările de la Zoo Turda, acolo unde Curtea de Conturi a descoperit o ”gaură” de 18 miliarde de lei vechi, iar DNA a intrat ”pe fir”. Vă reamintim că Andrei Suciu (președintele Asociației T9) a refuzat să vorbească despre inventarul pe care l-a făcut lucrărilor de la Zoo Turda (citiți mai jos ce ascunde, de fapt!).

Iată precizările transmise de Zoltan Losonczi, integral:

La data de 14.06.2010 a fost încheiat Contractul de lucrări nr. 7534 între Municipiul Turda (Primaria) și BENZOT-HAR S.A Miecurea Ciuc, în calitate de lider al asocierii formate din BENZOT-HAR S.A, BEN-MAR GROUP S.R.L și societatea noastră, așa cum rezultă din contractul de asociere în participațiune autentificat sub nr. 796/11.06.2010 (Anexa 1).

Având în vedere faptul că, în cursul anului 2012, atât BENZOT-HAR S.A cât și BEN-MAR GROUP S.R.L au intrat în insolvență, părțile au convenit, în conformitate cu clauzele contractului de asociere în participațiune care prevedea obligativitatea finalizării obiectivului de către una din părți în situația în care celelalte părți intră în procedura insolvenței/falimentului/dizolvării, ca societatea noastră să procedeze la finalizarea lucrărilor de construcție care fac obiectul contractului de lucrări 7534/14.06.2010, sens în care au fost încheiate Actul adițional 1/03.09.2012 la Contractul de asociere în participațiune (Anexa 2) și respectiv Actul aditional nr. 3/20.09.2012 la Contractul de lucrări nr. 7534/14.06.2010.

Constatând faptul că, pentru obiectivele executate de către BENZOT-HAR S.A (obiectivele fiind împărțite între membrii asocierii conform cotei de participațiune a acestora, societății noastre revenindu-i obiectivele Casa administrativă și centru cultural respectiv Casa exotică și unele lucrări privind obiectivul Carnivore și omnivore din Europa), nu exista documentația tehnico-economică în baza căreia societatea noastră să poată verifica, prelua și continua executarea lucrărilor, societatea noastră a transmis o solicitare în acest sens, către  Muncipiului Turda, prin Adresa 378/01.11.2012 (Anexa 3), continuând executarea lucrărilor în cazul cărora deținea asemenea planuri și documentații (obiectivele care reveneau societății noastre în baza acordului de asociere și a contractului de subantrepriză cu Benzot Har, anterior menționate).

Având în vedere faptul că Municipiul Turda (Primăria) nu a înțeles să se conformeze cererii noastre - deși Documentația tehnică (proiectul tehnic, proiectele de specialitate, detaliile de execuție, dispozițiile de șantier, lista cu cantitățile de lucrări, devizele inițiale, note de renunțare, note de comandă suplimantară etc.) a întregului proiect care încorpora 21 de obiective trebuia să se afle în posesia acesteia, depunerea acesteia constituind, conform art. 2 alin. 21 din Legea 50/1991 republicată, o etapă necesară pentru eliberarea autorizației de construire și, mai mult decât atât, Municipiul Turda a recepționat de la Benzot-Har (elaboratorul întregii documentații tehnico-economice) întreaga documentație și a și decontat-o acestei societăți mai mult decât în întregime (spun mai mult, deoarece suma inițială prevăzută în devize pentru obiectivul Proiectare și inginerie era de 413,370.00 RON fără TVA iar, printr-o ”eroare de contabilitate”, plata către Benzot Har a fost efectuată pentru o sumă mai mare cu 100,000.00 RON, lucru absolut nejustificat în opinia noastră, în condițiile în care documentația tehnică completă ”nu poate fi regăsită” niciunde de mai mult de 4 ani încoace...) respectiv Municipiul Turda a avut o obligație contractuală expresă în acest sens față de societatea noastră, prin art. 10.4 din contractul de lucrari care prevedea faptul că „achizitorul are obligația de a pune la dispoziția executantului întreaga documentație necesară pentru execuția lucrărilor contractate, fără plată, în patru exemplare...” iar conform art. 10.7 ”achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor și a oricăror alte informații furnizate executantului, precum și pentru dispozițiile și livrările sale” – societatea noastră a revenit prin Adresa 401/04.12.2012 (Anexa 4), Adresa 506/11.03.2013 (Anexa 5) Adresa 889/25.09.2013 (Anexa 6) și Adresa 856/ 22.10.2013(Anexa 7).

De asemenea, prin adresa 891/03.10.2013 (Anexa 8) societatea noastră s-a adresat atât administratorului judiciar al BENZOT-HAR S.A cât și acestei societăți, solicitând punerea la dispoziție a documentelor necesare verificării, preluării și continuării lucrărilor.

Din nefericire nici aceste demersuri nu s-au soldat cu rezultate favorabile în condițiile în care administratorul judiciar RVA MURES INSOLVENCY SPECIALIST SPRL ne-a comunicat că nu deține documentele solicitate, (Anexa 9) iar BENZOT-HAR S.A nu a răspuns solicitării noastre.

Ca urmare a solicitărilor noastre repetate, în data de 23.10.2013 a avut loc o întâlnire a părților, la sediul Primăriei Turda, în urma căreia a fost încheiată o Minută a discuțiilor (Anexa 10), elaborată, semnată și asumată personal de către primarul Tudor Ștefănie, Ginel Călugăr – șef SDPI, Dumitru Iosif – diriginte șantier, Mate Lajos Csaba – coordonator proiect, Jean Liviu Bucos – expert tehnic și Berar Marioara – expert achiziții publice, și prin care Municipiul Turda s-a obligat “să predea în cel mai scurt timp posibil documentele aferente lucrărilor executate de către BENZOT-HAR S.A și necesare continuării lucrărilor, așa cum acestea au fost menționate în adresa 889/25.09.2013…” (aceasta adresă, la care se face referire, este una dintre adresele noastre trimise către Municipiul Turda, care continea lista completă și exactă a documentelor pe care le-am solicitat a ni se pune la dispoziție) recunoscând, de asemenea, dreptul societății noastre, ca în caz contrar “să suspende executarea construcțiilor … si să procedeze la rezilierea contractului”.

Deși, așa cum am arătat, Municipiul Turda, pe lângă obligațiile legale și contractuale exprese, și-a asumat încă o dată, în mod expres, obligația de a ne furniza documentația tehnică – întocmită de BENZOT-HAR S.A și predată Muncipiului Turda în vederea eliberării autorizației de construire și executării lucrărilor aferente – nici de această dată societatea noastră nu a primit planurile, proiectele tehnice, proiectele de specialitate, proiectele de detaliu etc. în baza cărora trebuia să procedeze la verificarea lucrărilor executate de Benzot Har, respectiv la preluarea și continuarea construcțiilor.

În aceste condiții, societatea noastră a transmis Municipiului Turda mai multe adrese prin care îi solicitam îndeplinirea obligației asumate:

  • Adresa 884/10.01.2014 (Anexa 11)
  • Adresa 890/17.01.2014 (Anexa 12)
  • Adresa 902/11.02.2014 (Anexa 13)
  • Adresa 1356/17.11.2014 (Anexa 14)
  • Adresa 1815/15.06.2015 (Anexa 15)
  • Adresa 1821/22.06.2015 (Anexa 16)

Precizăm faptul că toate aceste solicitări au rămas fără raspuns.

De asemenea, societatea noastră a participat, ca și observator, atât în anul 2013 cât și în anii 2014 și 2015, prin reprezentanții săi inclusiv la ”încercările” eșuate a Municipiului Turda privind inventarierea stadiului faptic/fizic al execuției lucrărilor executate de către BENZOT-HAR S.A și pe care societatea noastră trebuia să le finalizeze, penultima inventariere fiind dispusă de către fostul Primar al Municipiului Turda, Tudor Ștefănie, prin Dispoziția 2491/08.12.2014 (Anexa 17).

Aceasta în condițiile în care, încă din anul 2012, societatea noastră a sesizat Municipiului Turda faptul că există neconcordanțe între stadiul scriptic și cel faptic al lucrărilor executate de către BENZOT-HAR S.A (lucrări care par a fi decontate însă care la fața locului nu pot fi regăsite), fapt confirmat, se pare, de către un control al Curții de conturi, efectuat în anul 2013.

(Ca să se poată imagina magnitudinea neregulilor, deschid această paranteză pentru a explica din ce cauză societatea noastră a ținut a sesiza neregulile amintite mai înainte, încă din anul 2012. Societatea noastră în anul 2012 a intrat, întâmplător, în posesia unui Tabel centralizator privind deconturile efectuate, elaborat de către Benzot Har, prin care, printre altele, a fost menționată finalizarea și decontarea a 81% din obiectivul ”Drumuri de acces, alei pietonale, platforme”, obiectiv executat în întregime de către Benzot Har, respectiv decontarea a 674,220.00 RON (81%) din total valoare de 832,150.00 RON fără TVA la care s-au mai și adăugat lucrări suplimentare în valoare de 200,000.00 RON cu TVA (solicitate de către Municipiul Turda printr-o dispoziție de șantier dată de către dirigintele de șantier, recepționate și decontate societății Benzot Har), deci în total decontate în jur de 10 miliarde de lei vechi cu TVA, însă la fața locului, nici atunci și nici măcar în momentul de față nu se puteau regăsi nici un metru finalizat din acele alei pietonale sau platforme... aceste neconcordanțe sunt atât de evidente (decontat 81% + lucrări suplimentare către Benzot Har față de 0 metri finalizați faptic) încât nu am avut nevoie nici măcar de documentele justificative pe care le solicitam de la Primărie, fără succes însă, pentru o verificare amănunțită, căci se vede cu ochiul liber diferența. La restul obiectivelor executate de către Benzot Har situația este mai complicată, deoarece la fiecare dintre ele există un anumit stadiu fizic executat și un anumit stadiu scriptic al deconturilor, dintre care mai multe deși la prima vedere par a fi în neconcordanță, doar o verificare amănunțită a documentelor justificative cu comparația lor cu ce se poate regăsi la fața locului d.p.d.v. fizic ar putea elucida exact situația de fapt. Documente justificative pe care însă în ultimii 5 ani Primăria a refuzat constat a ne pune la dispoziție... din cauze pe care le putem doar bănui...)

Citește și:

Cu toate că societatea noastră a depus toate diligențele în vederea efectuării acestor inventarieri, nici până la momentul prezentei Municipiul Turda nu ne-a comunicat rezultatele acestora, respectiv dacă stadiul scriptic al lucrărilor efectuate de către  BENZOT-HAR S.A corespunde cu cel faptic.

Mai mult decât atât, prin adresa 16.317/03.08.2015 (Anexa 18) Municipiul Turda solicită încă o dată prezența reprezentanților societății noastre la realizarea unei alte inventarieri a lucrărilor executate de către BENZOT-HAR S.A. – care, la fel ca și celelalte încercări de acest gen, ”doar de dragul ochilor”, nu au adus niciun fel de rezultat, neexistând niciun fel de raport final sau un inventar complet.

Având în vedere toate cele relatate, societatea noastră, neputând verifica corelarea stării fizice a obiectivelor executate de Benzot Har cu starea scriptică a acestora (deconturile efectuate) nu a putut prelua obiectivele în cauză și pe cale de consecință nu a putut continua și implicit finaliza lucrările de construcții aferente, suspendând încă în anul 2013, în baza clauzelor contractuale și a Minutei mai sus menționată execuția lucrărilor, care nici până în ziua de azi nu au fost repornite, contractul de lucrări expirând încă în Decembrie 2015.

În anul 2015 (deci încă în perioada de valabilitate a contractului de lucrări) Municipiul Turda prin fostul primar Tudor Ștefănie a intentat un proces societății noastre solicitând, prin cererea de chemare în judecată instanței să dispună obligarea societății noastre la:

  • Respectarea obligaților contractuale de continuare și finalizare a lucrărilor ce fac obiectul Contractului de lucrări 7534/2010, așa cum acesta a fost modificat prin actele adiționale ulterioare;

(Or, chiar și pentru un necunoscător al situației de fapt (în lumina celor relatate anterior) îi este ușor a observa faptul că acest proces a fost inițiat de către fostul primar Tudor Ștefănie și echipa tehnico-juridică a acestuia, doar de dragul întârzierii inevitabilului, respectiv de a mai câștiga ceva timp înaintea aflării situației și faptelor adevărate petrecute.)

Așa după cum am arătat în cele ce preced, în ciuda demersurilor repetate, societatea noastră nu a intrat, nici până la momentul prezentei, în posesia documentației tehnice (proiecte tehnice de execuție și de detaliu respectiv de specialitate, eventuale dispoziții de șantier respectiv NR și NCS Devizele și cantitățile de lucrări aferente etc.) aferentă lucrărilor executatea de către BENZOT-HAR S.A și pe care societatea noastră trebuia să le finalizeze.

Or acest fapt nu ne poate fi imputat, în condițiile în care, pe de o parte, proiectarea lucrărilor a fost realizată exclusiv de către BENZOT-HAR S.A, documentația tehnică fiind predată Municipiului Turda care a recepționat aceste documente, le-a decontat societății Benzot Har și a eliberat autorizația de construire în baza ei, iar pe de altă parte societatea noastră a depus toate diligențele în obținerea planurilor de construcție.

Mai mult decât atât, deși Municipiul Turda s-a obligat expres, pe lângă prevederile legale și contractuale aferente, încă din data de 23.10.2013, prin punctul 3 din Minută încheiată între cele două părți “ să predea în cel mai scurt timp posibil documentele aferente  lucrărilor executate de către BENZOT-HAR S.A și necesare continuării lucrărilor, așa cum acestea au fost menționate în adresa 889/25.09.2013…” nici până la momentul prezentei nu a înțeles să  își îndeplinească obligația asumată.

Așa fiind este evident faptul că, în lipsa documentației tehnice societatea noastră nu poate fi obligată la continuarea, și implicit, la finalizarea lucrărilor de construcție care fac obiectul Contractului de lucrări 7534/2010, în condițiile în care incl. prevederile art 7. alin. 4 din Legea 50/1991 republicată prevăd extrem de clar faptul că “Executarea lucrărilor de construcţii se poate face numai pe baza proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie”.

Pe cale de consecință, în orice gândire normală, acțiunea în instanță a Muncipiului Turda nu își are rostul logic (doar dacă ne uităm la ea ca și la un factor premeditat de a întârzia aflarea adevărului, o găselniță a fostei administrații de a mai lungi această agonie...), deoarece, pentru a ne convinge șă continuăm lucrările în acești ultimi 5 ani, Municipiul Turda trebuia să facă numai un singur și foarte simplu gest: să ne pună la dispoziție documentația tehnico-economică pe care acesta o deține pentru ca noi să putem verifica corelația și concordanța stadiului fizic existent la fața locului cu situația deconturilor efectuate către fostul executant Benzot Har... atât, și nu mai mult.

Citește și:

UPDATE: 

Și pentru deliciu sau destindere, cum vreți, vă ofer și dialogul meu cu Andrei Suciu (T9), pe marginea subiectului privind inventarul pe care l-a efectuat la Zoo Turda (în contextul celor scrise mai sus), de care nu vrea să vorbească. Este un dialog fabulos, Andrei Suciu blocându-se la... definirea termenului de INVENTAR! Citiți și vă minunați!

Citește-ne pe Google News TurdaNews

viamso mesaj fb

banner caribic 012019

Se încarcă comentariul... Comentariul va fi reîmprospătat ulterior 00:00.

Fii primul care comentează.

Spune ceva aici...
Log in with ( Te înregistrezi pe site? )
sau postează ca vizitator

Echipa TurdaNews

Gelu FLOREA
Manager/Jurnalist
Daciana DERDA
Jurnalist
Florin CRIȘAN
Jurnalist
Alexandra MOCEAN
Jurnalist
Eugen POP
Jurnalist
Iulia FLOREA
Administrativ/Contabilitate