fbpx

Maxi Prest oferta termopane 2020

Icon Scrie un comentariu

Primaria Turda

Șoc în administrația locală turdeană, după ce Curtea de Apel Cluj a dat câștig de cauză Curții de Conturi a României - Camera de Conturi Cluj, în urma concluziilor unui control efectuat de inspectorii financiari, la Primăria Turda, în anul 2013, în urma căruia s-au descoperit mai multe nereguli, prejudiciul total constatat ridicându-se la 3.139.000 lei. Inițial, fostul primar Tudor Ștefănie a contestat concluziile inspectorilor fiscali.

 

Inițial, Tribunalul Cluj a dat câștig de cauză Primăriei Turda, în 4 martie 2016.

Citește și: 

Instanța a dat câștig de cauză Municipiului Turda, în procesul cu Curtea de Conturi

Ulterior, Curtea de Conturi a făcut recurs, iar în 3 octombrie 2016, Curtea de Apel Cluj a rejudecat și a admis în parte acțiunea Curții de Conturi.

Iată decizia instanței: ”Admite recursul declarat de C.C.R. în nume propriu şi pentru C.C. Cluj împotriva sentinţei civile nr. 746 din 4.03.2016 pronunţată în dosarul nr. 10057/117/2013* al Tribunalului Cluj, pe care o casează parţial în sensul că rejudecând admite în parte acţiunea, anulează în parte decizia nr. 19/26.06.2013 emisă de C.C.R. – C.C. a Judeţului Cluj cu privire la pct. 2. Respinge acţiunea cu privire la anularea pct. 7, 8, 9, 20 şi 23 din aceeaşi decizie. Respinge cererea de suspendare a deciziei de mai sus. Decizia este definitivă”.

Cu alte cuvinte, Primăria Turda a obținut câștig de cauză doar în ceea ce privește punctul 2 al deciziei Curții de Conturi, punctele 7, 8, 9, 20 și 23, care au fost și ele contestate de către fostul primar Tudor Ștefănie, rămânând valabile!

Decizia nr. 19 din 26 iunie 2013, emisă de Curtea de Conturi, conține mai multe puncte delicate. Printre acestea se află: 

- acceptarea la plată și achitarea către SC Benzot-Har SA Miercurea Ciuc, de situații de lucrări pentru realizarea obiectivului de investiții ”Extindere și reamenajare parc zoologic și de agrement Turda, județul Cluj”, în care au fost înscrise cantități de lucrări mai mari decât cele efectiv realizate - valoare 1.847.000 lei.

- plăți nelegale, urmare a stabilirii eronate a salariilor de bază acordate pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului și pentru administratorul public - valoare 759.000 lei.

- stabilire eronată salarii acordate personalului Serviciului Public Poliţia Locală Turda - valoare 180.000 lei.

- plata nelegală a unor sume, reprezentând cheltuieli de natura accizelor aferente consumului de energie (gaz natural) utilizat pentru încălzirea spaţiilor în care se desfăşoară activitatea instituției de învățământ - valoare 127.000 lei.

- acceptarea la plată și decontare către SC Domeniul Public Turda SA, situații de lucrări pentru modernizare străzi, care au fost actualizate nejustificat, peste valoarea contractului, în condițiile în care prețul contractului nu se ajustează - valoare 83.000 lei.

- acceptare la plată nejustificat și decontare către SC Confedo Sevcom SRL Turda, situații de lucrări în care a fost cuprins un articol de lucrări la care manopera a fost mai mare decât cea din oferta adjudecată - valoare 35.000 lei.

- acceptare la plată și decontare nelegală, situațiile de lucrări întocmite de SC EL-MONT SRL București, în care au fost înscrise materiale puse în operă, diferite față de cele cuprinse în ofertă și la prețuri mai mari decât cele legale - valoare 31.000 lei.

- nu a fost stabilită, evidențiată și încasată chiria, pentru spațiile din domeniul public utilizate de persoane juridice sau fizice de drept privat - valoare 352.000 lei.

- nu a fost facturată, înregistrată în evidența contabilă, indexată şi încasată redevenţa datorată de SC Societatea de Transport Public SA Alba Iulia, și nu au fost calculate penalități pentru neplata la termen - valoare 399.000 lei.

Administrația locală nu a dat niciodată publicității raportul Curții de Conturi, astfel că nu se știe exact la ce anume se referă, cu exactitate, punctele aflate în litigiu între cele două părți. La vremea respectivă, primarul spunea că va ataca în contencios administrativ decizia Curții de Conturi, care a stabilit anumite prejudicii la nivelul gestionării banului public. Nu este exclus ca anumite fapte constatate în raportul Curții de Conturi să aibă implicații penale. Vă reamintim că DNA a ridicat documente de la Primăria Turda, care vizau unele nereguli cu plăți în cazul lucrărilor de la parcul zoologic.

Citește și: 

EXCLUSIV: DNA a ridicat documente de la Primăria Turda! A început urmărirea penală!

UPDATE:

Iată punctele pentru care Curtea de Apel s-a pronunțat, în favoarea Curții de Conturi:

- Punctul nr. 7. din Raport evidenţiază faptul că în perioada 2008 - 2011, nu au fost urmărite şi încasate veniturile cuvenite reprezentând dividende în sumă totală de 1.595.007 lei, precum şi dobânzile aferente în sumă de 281.284 lei, datorate de către trei societăţi comerciale unde instituţia deţine acţiuni, astfel nefiind realizate venituri fa bugetul local al M. ui T. , în sumă de 1.876.291 lei.

- Cu privire la pct. 8 din Raport s-a reţinut că „Nu au fost realizate integral veniturile cuvenite bugetului local, din redevenţe cuvenite din concesionarea serviciilor publice sau a patrimoniului public şi privat al Municipiului Turda .

Astfel, a fost calculată, facturată, înregistrată în contabilitate şi încasată, în perioada 2008-2011, redevenţa cuvenită pentru bunurile concesionate, aşa cum a fost stabilit la art. 39 alin. 2 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare din (...) , încheiat cu SC Compania de Apă Arieş SA Turda, la o sumă egală cu valoarea amortizării bunurilor concesionate, dacă această amortizare ar fi permisă. Valoarea redevenţei estimate cuvenite Municipiului Turda. , în perioada 2008-2011, neînregistrată în contabilitate şi neîncasată este de 13.366.608 lei.

- Cu privire la punctul 9 din Raport s-a reţinut că Municipiul Turda a dat în administrare bunuri aparţinând domeniului public SC T. Salina Durgău SA Turda, în valoare de 23.469.083 lei. Astfel, pentru bunurile aparţinând domeniului public al municipiului Turda, date în administrare, reclamanta trebuia să încheie un contract de concesionare cu SC Turda Salina Durgău SA Turda, prin care să fie stabilite obligaţiile, drepturile şi redevenţa datorată de societate.

- Potrivit punctului 20 din Raport, s-a reţinut că în anul 2012 pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, s-a constatat includerea unor sume fără temei legal. Astfel, s-a inclus nejustificat în salariul de bază suma de 500 lei pentru personalul de execuţie şi suma de 900 lei, respectiv 950 lei pentru personalul de conducere.

Prin contractul de management încheiat în data (...) s-a stabilit administratorului public un salariu de bază brut în sumă de 6.043 lei, superior indemnizaţiei primarului, care la aceeaşi dată era de 4.464 lei. Astfel, în exerciţiul bugetar auditat, prin stabilirea eronată a drepturilor salariate acordate pentru administratorul public, s-au efectuat plăţi nelegale în sumă de 19.313 lei.

- La punctul 23 din Raport s-a reţinut că în anul 2012, Serviciul Public Poliţia Locală Turda a stabilit eronat salariile acordate personalului, prin includerea în salariul de bază a sporului de dispozitiv de 25%, fiind efectuate plăţi nelegale în sumă de 180.405 lei.

viamso feb2019

banner caribic 012019

Se încarcă comentariul... Comentariul va fi reîmprospătat ulterior 00:00.

Fii primul care comentează.

Jcm Avatar
Spune ceva aici...
Log in with ( Te înregistrezi pe site? )
sau postează ca vizitator