fbpx

PSDTurda Ciortea 30iulie

WhatsApp Image 2020 07 30 at 14.56.02 1

Banner 1 Turda News HD

Banner 1 Turda News HD

CristianMatei 28iul

CristianMatei 28iul

Avram Gal

Adrian Mischian PMP Campia Turzii

Adrian Mischian PMP Campia TUrzii

Scrie un comentariu

Auditul financiar efectuat de Curtea de Conturi la Primăria municipiului Câmpia Turzii (UATM Câmpia Turzii), pe anul 2015, scoate în evidență o serie de nereguli și plăți ilegale, de miliarde de lei vechi! TurdaNews a intrat în posesia documentului pe care-l aștepta toată lumea!

 

Curtea de Conturi a sintetizat raportul de audit în 13 puncte cu diverse nereguli.

TurdaNews vă prezintă cele mai grave nereguli:

1. 10.099.802 lei neîncasați, depistați după unele insistențe ale TurdaNews!

UATM Câmpia Turzii nu a realizat venituri în sumă estimativă de 10.099.802 lei, aferente contractului de vânzare-cumpărare nr. 786/14.06.2006, încheiat între UATM Câmpia Turzii și SC Reif Construct SRL Cluj Napoca, prin care s-a transmis în proprietatea SC reif Construct SRL suprafața de teren de 439.500 mp, în vederea dezvoltării zonei industriale din partea de nord a municipiului.

Curtea de Conturi spune că la data de 14.06.2006 a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare, prin care suprafața de 439.500 mp a fost vândută cu 4 lei+TVA/1mp (circa 1 euro/mp). la Capitolul V din contract, respectiv la ”obligații ale cumpărătorului”, se prevedea ca în cazul nerealizării investiției promise de cumpărător, în termenul stabilit în condițiile indicate în Planul de investiții acceptat de către vânzător, contractul este desființat ”rezolvit”.

Potrivit clauzelor contractuale, SC Reif Construct SRL Cluj Napoca avea obligația de acrea în primii 2 ani de la semnarea contractului de vânzare-cumpărare nr. 786/14.06.2016, 1350 de locuri de muncă, respectiv de a achita vânzătorului (UATM Câmpia Turzii) 70% din prețul de revânzare al terenului, n cazul în care cumpărătorul se va decide să revândă terenul în interiorul unui termen de 5 ani, calculați de la data autentificării contractului de vânzare-cumpărare.

SC Reif Construct SRL nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale, deoarece în primii doi ani de la semnarea contractului nu a creat 1350 de locuri de muncă și nici nu a virat vânzătorului (UATM Câmpia Turzii), contravaloareaa 70% din prețul de revânzare al terenului în cauză. În perioada 2007-2011, SC Reif Construct SRL a vândut suprafața totală de 297.183 mp, către 6 societăți, la o valoare totală de 2.259.160,40 lei, fără a-și onora obligația față de UATM Câmpia Turzii. Practic, ceea ce au cumpărat cu 1.188.732 lei, au revândut cu o sumă dublă, fără ca reprezentanții administrației locale să se sesizeze asupra sumelor pe care le aveau de încasat (oare de ce?!).

”Abaterile de la legalitate constatate au fost estimate cu ocazia auditului la valoarea de 10.099.802 lei, respectiv contravaloarea a 2.259.160,40 euro”, precizează Curtea de Conturi, care mai menționează: ”Cauza care a determinat nerealizarea acestor venituri la bugetul local, se datorează faptului că acest contract nu a fost urmărit de către persoanele responsabile cu derularea lui, în vederea realizării veniturilor”.

Vă reamintim că primele demersuri pentru scoaterea la lumină a prevederilor contractuale le-a făcut TurdaNews, în primele luni ale anului 2013, când ne-am izbit de insistența oficialilor, de a ține contractul ascuns! De acolo a pornit totul!

Citește și: 

Primarul Radu Hanga refuză să facă public contractul cu Reif! Vom da în judecată Primăria şi primarul!

2. Sporuri acordate nelegal angajaților din Primărie, pentru ”condiții de muncă periculoase”!

Fostul primar Radu Hanga este la baza instituirii unui spor pentru condiții periculoase și vătămătoare, în valoare de 15%, care s-a acordat unor angajați din Primărie. Sporul a fost acordat începând cu luna iunie 2015.

”Se constată astfel acordarea nelegală a sporului pentru condiții periculoase și vătămătoare având în vedere faptul că reglementările în domeniu prevăd că sporul se acordă începând cu data de 1 ianuarie 2017, precum și faptul că buletinele/rapoartele de determinare nu au fost emise de către Direcția de Sănătate Publică, autoritate abilitată în acest sens, conform prevederilor legale”, a precizat Curtea de Conturi, care a concluzionat că ”plățile efectuate nelegal, prin acordarea sporului pentru condiții de muncă periculoase sau vătămătoare, în perioada iunie 2015 - mai 2016, sunt în sumă de 342.279 lei”.

3. Suma de 78.657 lei, nerecuperată de la persoanele vinovate de schimbarea fostului viceprimar Dorin Lojigan!

Curtea de Conturi a stabilit și faptul că UATM Câmpia Turzii se face vinovată de faptul că nu a recuperat, de la persoanele vinovate, suma de 78.657 lei, reprezentând indemnizație viceprimar și contribuții de asigurări sociale aferente, achitate ca urmare a schimbării nelegale din funcție a viceprimarului Municipiului Câmpia Turzii.

După schimbarea lui Dorin Lojigan din funcția de viceprimar și înlocuirea acestuia cu Avram Gal (august 2014), Dorin Lojigan a deschis un proces în instanță, acuzând schimbarea sa abuzivă, iar ulterior a câștigat procesul, instanța obligând administrația locală să-i plătească indemnizația cuvenită pentru funcția de viceprimar, pentru perioada 21.08.2014-09.12.2015, în care nu și-a exercitat funcția.

Curtea de Conturi acuză administrația locală că a prejudiciat bugetul local cu suma de 78.657 lei, pe motiv că nu a acționat pentru recuperarea sumelor plătite după ce instanța a stabilit că schimbarea lui Dorin Lojigan a fost abuzivă, având în vedere că legislația prevede faptul că ”aleșii locali răspund în condițiile legii, administrativ, civil sau penal, după caz, pentru faptele săvârșite în exercitarea atribuțiilor ce le revin”.

Asta înseamnă că banii trebuie recuperați de la consilierii care au fost ”vinovați” de schimbarea lui Dorin Lojigan!

4. Plăți nelegale pentru Muzeu, în valoare de 536.315 lei!

”Entitatea a efectuat plăți nelegale în sumă de 536.315 lei pentru lucrări de reabilitare ”Clădire Prima Școală Românească 1879” Câmpia Turzii, în condițiile în care imobilul în cauză nu este proprietatea entității auditate”, este concluzia Curții de Conturi. 

Curtea de Conturi a constatat că UATM Câmpia Turzii a încheiat un contract delucrări în 08.10.2014, cu SC Ellbrend SRL Turda, iar lucrările s-au efectuat fără emiterea unei autorizații de construire, așa cum prevede legea. Autorizația de construire a fost emisă abia la data de 03.02.2016, respectiv după recepția la terminarea lucrărilor, în 2015!

În plus, la vremea respectivă, Primăria era notificată că terenul nu le aparține, din Cartea Funciară rezultând că proprietar este Parohia Ortodoxă ”Adormirea Maicii Domnului” din localitate, imobilul figurând evidențiat eronat în domeniul public, la poziția 82, Dispensar TBC, str. Avram Iancu nr. 8, cu nr. de inventar 16134, construit în anul 1968. Cu toate acestea, investiția a continuat! Acum, cine plătește ”oalele sparte”?!

5. Plăți nelegale pentru facilități acordate pentru transportul în comun

Curtea de Conturi apreciază că s-a plătit suma de 393.750 lei, sub formă de plăți nelegale reprezentând facilități acordate pentru transportul în comun, pentru unele categorii de persoane, în condițiile în care Municipiul Câmpia Turzii nu are organizat transportul urban în comun.

Banii au fost plătiți în perioada 2008-2014, către SC Claus Tours SRL Cluj Napoca, pentru plata transportului gratuit a persoanelor cu handicap grav și acentuat și însoțitorii acestora, pentru veteranii de război, pentru invalizi și văduve de război, pentru persoanele persecutate din motive politice de dictatura comunistă și pentru persoanele deportate în străinătate.

Plățile au fost aprobate printr-o hotărâre a Consiliului Local din anul 2008.

6. Neîncasarea redevenței de la Compania de Apă Arieș SA și SC Parc Industrial Câmpia Turzii SA

Curtea de Conturi susține că nu s-a stabilit și nu s-a încasat redevența cuvenită UATM, potrivit contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare cu SC Compania de Apă Arieș SA, în sumă estimată de 103.740 lei. La fel, în cazul SC Parc Industrial Câmpia Turzii SA, pentru care nu s-a stabilit și nu s-a încasat redevența pentru utilizarea bunurilor din domeniul publi și privat al municipiului Câmpia Turzii, date în administrare către societatea menționată, suma estimată a prejudiciului fiind de 109.615 lei.

7. Dezastrul de la SC Domeniul Public Câmpia Turzii SA și SC Compania de Salubritate Câmpia Turzii SA, trecute cu vederea!

Curtea de Conturi acuză că deși în cursul anului 2015, cele două societăți subordonate administrației locale au înregistrat pierderi consistente (SC DPCT SA - 1.083.425 lei și SC CSCT SA - 339.458 lei), UATM Câmpia Turzii nu și-a exercitat drepturile de acționar majoritar, neanalizând cauzele care au generat pierderile înregistrate și stabilirea măsurilor de recuperare a acestora, nestabilind eventualele răspunderi ale membrilor Consiliilor de Administrație și directorilor pentru aceste pierderi și pornirea acțiunii în răspundere împotriva acestora și nu a decis dacă cele două societăți și-au realizat activitățile ce decurg din obiectul lor de activitate și dacă se impunea dizolvarea lor sau nu.

8. Critici privind achiziția terenului pentru Parcul Industrial, în valoare de 1.453.267,10 lei

Curtea de Conturi consideră că achiziția terenului de 54.945 mp, la un preț de 5,97 euro/mp (328.021,65 euro), de la Schutz Oana-Claudia (persoană condamnată pentru devalizarea unor societăți), este discutabilă, în condițiile în care terenul se află în vecinătatea unei zone industriale, administrată de SC Reif Construct SRL, căreia aceeași UAMT i-a vândut în anul 2006 suprafața de teren de 439.502 mp, cu aceeași destinație, cu 1 euro/mp (fără să pună în aplicare prevederile contractuale care îi dădeau dreptul să recupereze terenul și să încaseze sume frumoase de bani!).

Deși cumpărarea terenului s-a făcut în mai 2014, suma de 1.453.267,10 lei nu se justifică nici în ziua de azi, în condițiile în care nu există un parc industrial funcțional.

”Achiziția terenului s-a realizat prin negociere directă, fără licitație, în baza procesului verbal nr. 13499 din 05.05.2014 și a raportului de evaluare aprobat prin HCL nr. 53/24.04.2014, achiziție aprobată prin HCȘ nr. 70 din 29.05.2014. (...) În condițiile în care entitatea avea în patrimoniu suprafețe de teren, atât în domeniul public cât și în privat, avea obligația de a analiza oportunitatea și necesitatea achiziționării unui nou teren, în imediata vecinătate a unei zone industriale existente și în plină dezvoltare”, au acuzat cei de la Curtea de Conturi.

Primarul Dorin Lojigan a convocat o conferință de presă la sediul Primăriei Câmpia Turzii, pentru miercuri 7 septembrie 2016, de la ora 11.45, în care se va discuta pe marginea raportului Curții de Conturi. Dacă aveți întrebări de adresat, le puteți adăuga în secțiunea de comentarii, iar reprezentantul TurdaNews le va pune oficialilor Primăriei, în cadrul conferinței de presă.

Conferința de presă va fi transmisă LIVE VIDEO de TurdaNews.

La ședința Consiliului Local Câmpia Turzii, care a avut loc azi, primarul Dorin Lojigan a amintit de acest raport. Vezi mai jos înregistrarea ședinței:

WhatsApp Image 2020 04 18 at 15.32.20

banner caribic 012019

Se încarcă comentariul... Comentariul va fi reîmprospătat ulterior 00:00.

Fii primul care comentează.

Spune ceva aici...
Log in with ( Te înregistrezi pe site? )
sau postează ca vizitator

Echipa TurdaNews

Gelu FLOREA
Manager/Jurnalist
Daciana DERDA
Jurnalist
Florin CRIȘAN
Jurnalist
Alexandra MOCEAN
Jurnalist
Eugen POP
Jurnalist
Iulia FLOREA
Administrativ/Contabilitate