fbpx

ezgif.com optimize 3

Scrie un comentariu

CL CT 2020

DISPOZIȚIE Nr. 83 din 22.01.2021 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință ordinară:

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;
În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE:

Art. 1 Se convoacă, în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de joi, 28.01.2021 ora 13:00.

Art. 2 (1) Ședința va avea loc în sala de spectacole “Mircea Mihășan” din cadrul Palatului Cultural Ionel Floașiu Câmpia Turzii, cu proiectul de ordine de zi anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție, modalitatea de desfășurare a ședinței ordinare fiind cu participarea fizică a consilierilor locali.

Art. 3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor din consiliul local al municipiului Câmpia Turzii pe suport hârtie la sediul Primăriei municipiului Câmpia Turzii și vor fi transmise acestora în format electronic.

Art. 4 Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.

Art. 5 Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.

PROIECT ORDINE DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării unor părți din excedentul bugetului local rezultat la închiderea exercițiului bugetar aferent anului 2020.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ” AMENAJARE CURTE INTERIOARĂ, DESFIINȚARE ÎMPREJMUIRE IMOBIL DIN STR. 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 4”.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii " Reabilitarea parcului "Troiței- Slavă Martirilor Neamului Românesc".

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii " Modernizare străzi Gheorghe Doja, Petru Rareș, Mihail Sadoveanu și Speranței.".

5. Proiect de hotărâre privind actualizarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”ANVELOPARE IMOBIL DIN STR. GHEORGHE LAZĂR, LICEUL TEORETIC PAVEL DAN”.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii dreptului de folosință gratuită asupra unui teren atribuit în temeiul Legii nr. 15 din 2003.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei unor contracte de închiriere care își încetează efectele pe parcursul anului 2021.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de închiriere a terenurilor și spațiilor care aparțin domeniului public al municipiului Câmpia Turzii, aflate în administrarea Serviciului Cultură.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de sponsorizare dintre Municipiul Câmpia Turzii și doamna Adi Cerasela.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de sponsorizare dintre Municipiul Câmpia Turzii și domnul Mihail Sârbu.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de sponsorizare dintre Municipiul Câmpia Turzii și doamna Silvia Circo.

12. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Câmpia Turzii pentru participarea la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. din data de 29.01.2021.

13. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea PARC INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII S.A. pentru aprobarea cesionării contractului de administrare și de prestări servicii conexe nr. 175 din 08.11.2017.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei unităţilor de învăţământ de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Câmpia Turzii, care vor funcţiona în anul şcolar 2021-2022.

15. Proiect de hotărâre privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractelor de concesiune și a contractelor de închiriere a bunurilor proprietate publică și proprietate privată a municipiului Câmpia Turzii.

16. Raport privind monitorizarea activității asistenților personali desfășurată în perioada 1 iulie 2020-31 decembrie 2020.

17. Diverse

Citește-ne pe Google News TurdaNews

viamso mesaj fb

banner caribic 012019

Se încarcă comentariul... Comentariul va fi reîmprospătat ulterior 00:00.

Fii primul care comentează.

Spune ceva aici...
Log in with ( Te înregistrezi pe site? )
sau postează ca vizitator

Echipa TurdaNews

Gelu FLOREA
Manager/Jurnalist
Daciana DERDA
Jurnalist
Florin CRIȘAN
Jurnalist
Alexandra MOCEAN
Jurnalist
Eugen POP
Jurnalist
Iulia FLOREA
Administrativ/Contabilitate