fbpx

 
 
6 Comentarii

cl turda online2

PROIECTUL ORDINII DE ZI AL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE ONLINE CU CONVOCARE DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 30 DECEMBRIE 2020 - ORA 10,00:

1. Probleme ale Direcţiei Impozite şi Taxe Locale:

1.1 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind majorarea cu 500% a impozitului începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în Municipiul Turda, strada Piersicului nr. 15, proprietatea Lăzărean Carolina şi dlui Lăzărean Alexandru, ca urmare constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1.2 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind majorarea cu 500% a impozitului începând cu anul 2021, pentruclădirea situată în Municipiul Turda, strada Făcliei nr. 8, proprietatea dnei Vass Elisabeta, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1.3 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind majorarea cu 500% a impozitului începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în Municipiul Turda, strada Făcliei nr. 2, proprietatea dlui Bone Anton, ca urmarea constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1.4 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind majorarea cu 500% a impozitului începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în Municipiul Turda, strada Mică nr. 10, proprietatea dnei Nicorescu Maria, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1.5 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind majorarea cu 500% a impozitului începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în Municipiul Turda, strada Castanilor nr. 21, proprietatea Bibza Ana, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian

1.6 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind majorarea cu 500% a impozitului începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în Municipiul Turda, strada Andrei Mureşanu nr. 32, proprietatea dlui Vâtcă Iosif, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian

1.7 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind majorarea cu 500% a impozitului începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în Municipiul Turda, strada Frăgăriştei nr. 78, proprietatea Turdean Petru, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian

1.8 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind majorarea cu 500% a impozitului începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în Municipiul Turda, strada Călăraşi nr. 40, proprietatea dlui Turdean Ioan, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian

1.9 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind majorarea cu 500% a impozitului începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în Municipiul Turda, strada I. B. Deleanu nr. 1, proprietatea dnei Dondoş Eleonora, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1.10 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind majorarea cu 500% a impozitului începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în Municipiul Turda, strada Axente Sever nr. 22, proprietatea dnei Stănescu Rodica, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1.11 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind majorarea cu 500% a impozitului începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în Municipiul Turda, strada Fântânele nr. 11, proprietatea Danciu Emilia Ramona şi dlui. Danciu Iosif, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1.12 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind majorarea cu 500% a impozitului începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în Municipiul Turda, strada Axente Sever 19, proprietatea Baroului Cluj, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1.13 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind majorarea cu 500% a impozitului începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în Municipiul Turda, strada Aurel Vlaicu nr. 34, proprietatea SC ABBELA SRL, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1.14 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind majorarea cu 500% a impozitului începând cu anul 2021, pentru terenul situată în Municipiul Turda, strada Aurel Vlaicu nr. 4, proprietatea SC CROSEST SRL, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1.15 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind majorarea cu 500% a impozitului începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în Municipiul Turda, strada Aurel Vlaicu nr. 2, proprietatea Chicinaş Marie şi Bumb Marie, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1.16 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind majorarea cu 500% a impozitului începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în Municipiul Turda, strada B.P.Haşdeu nr. 8, proprietatea dnei Ganea Maria şi dlui Ganea Iosif, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1.17 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind majorarea cu 500% a impozitului începând cu anul 2021, pentru clădirea/terenul situate în Municipiul Turda, strada Rândunicii 50A, proprietatea dlui Popa Simion, ca urmare a constatării stării tehnice de teren/clădire neîngrijite.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1.18 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind majorarea cu 500% a impozitului începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în Municipiul Turda, strada Mircea cel Bătrân 10, proprietatea dlui Feneşan Victor Raul, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1.19PROIECT DE HOTĂRÂRE privind majorarea cu 500% a impozitului începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în Municipiul Turda, strada Rândunicii nr. 1, proprietatea Pârjol Ana, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1.20 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind majorarea cu 500% a impozitului începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în Municipiul Turda, Calea Victoriei 6, proprietatea dlui Pop Dorel şi a dnei. Pop Rodica, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1.21 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind majorarea cu 500% a impozitului începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în Municipiul Turda, strada Nicolae Iorga nr. 22, proprietatea dlui Podar Aurelian şi a dnei. Podar Sofia, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1.22 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind majorarea cu 500% a impozitului începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în Municipiul Turda, strada G. Bariţiu nr. 155A, proprietatea dnei Andreica Roxana, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1.23 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind majorarea cu 500% a impozitului începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în Municipiul Turda, strada Cetatea Romană nr. 34, proprietatea dnei Popa Monica Lucreţia, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1.24 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind majorarea cu 500% a impozitului începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în Municipiul Turda, strada Romană nr. 8, proprietatea dnei Mircea Flavia, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1.25 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind majorarea cu 500% a impozitului începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în Municipiul Turda, strada Macilor nr. 13, proprietatea dlui Ghica Gheorghe Leontin Marcel, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1.26 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind majorarea cu 500% a impozitului începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în Municipiul Turda, strada Mihai Eminescu nr. 34, ap. 2, proprietatea dlui Cărpineanu Iuliu Marcel, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1.27 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind majorarea cu 500% a impozitului începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în Municipiul Turda, strada Mihai Eminescu nr. 36, proprietatea dlui Moldovan Ilie, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1.28 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind majorarea cu 500% a impozitului începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în Municipiul Turda, strada Detunata nr. 10, proprietatea Marea Mihai, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1. 29 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind majorarea cu 500% a impozitului începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în Municipiul Turda, strada Ioan Raţiu nr. 68, proprietatea dlui Finta Ioan şi a Dnei Finta Viorica, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1.30 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind majorarea cu 500% a impozitului începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în Municipiul Turda, strada Frăsinetului nr. 28A, proprietatea dlui Lup Nicolae Petru, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1.31 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind majorarea cu 500% a impozitului începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în Municipiul Turda, strada Frăsinetului nr. 23, proprietatea Purece Viorica, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1.32 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind majorarea cu 500% a impozitului începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în Municipiul Turda, strada Negru Vodă 2B, proprietatea dlui Covaciu Adi şi dnei. Busuioc Amalia Dana, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1.33 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind majorarea cu 500% a impozitului începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în Municipiul Turda, strada Transbordării nr. 5A, proprietatea dnelor Sabău Viorica, Dumitru Maria şi Gheţi Ana, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1.34 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind majorarea cu 500% a impozitului începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în Municipiul Turda, strada Fabricii nr. 53, proprietatea dlui Cherecheş Ioan şi a dnei Cherecheş Doina, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1.35 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind majorarea cu 500% a impozitului începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în Municipiul Turda, strada Fabricii nr. 56, proprietatea dnelor Cândea Eugenia şi Niculiţa Venera, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1.36 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind majorarea cu 500% a impozitului începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în Municipiul Turda, strada Fabricii nr. 71C, proprietatea SNTCF CFR CĂLĂTORI SA - Sucursala Regională Transport Feroviar Călători Cluj, ca urmare a constatării stăriitehnice de clădire neîngrijită.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1.37 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind majorarea cu 500% a impozitului începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în Municipiul Turda, strada Fabricii nr. 71, proprietatea SC RONEFER SRL, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1.38 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind majorarea cu 500% a mpozitului începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în Municipiul Turda, strada Pavel Dan nr. 8, proprietatea Petrache Angelica, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1.39 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind majorarea cu 500% a impozitului începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în Municipiul Turda, strada Zidarilor nr. 8, ap. 2, proprietatea Boroş Rozalia Baba, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

Citește-ne pe Google News TurdaNews

viamso mesaj fb

banner caribic 012019

Se încarcă comentariul... Comentariul va fi reîmprospătat ulterior 00:00.
 • Acest comentariu este nepublicat.
  mihai · 19:12 29.12.2020
  "Felicitari" initiatorului!! Si totusi din ghetourile Turzii nu apare nimeni? Acolo sint numai vile si palate?
  Rusineeeee
 • Acest comentariu este nepublicat.
  Boros Rozalia Baba · 09:20 30.12.2020
  Ați greșit adresa dl. Primar. Zidarilor 8. ap 2 e pus la punct, dar ap 1 e dezastru. Ați facut poză cu ap.1 dar vreți să penalizați pe cel din ap 2. E intenționat greșeala?
 • Acest comentariu este nepublicat.
  sandu alexandru · 09:22 30.12.2020
  cineva ”a pus ochii ” pe terenurile aferente unora dintre imobilele in cauza. In curand acstea isi vor schimba proprietarii, la preturi modeste.
 • Acest comentariu este nepublicat.
  Cârcotaș Turdean · 17:22 30.12.2020
  Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian, ar trebui acuzat pentru încalcarea GDPR, apoi pentru discriminare. Doar câteva sugestii. Se mai pot găsi, nu?
 • Acest comentariu este nepublicat.
  Altceva · 18:29 30.12.2020
  Buna seara, este buna initiativa de a lua masuri impotriva celor care-si lasa casa in paragina, dar, fiindca e intodeauna un "dar": Primaria nu ar trebui sa-i scuteasca de impozite pe cei care locuiesc in zone cu strada plina de gropi, noroi si-i tot prosteste de 30 de ani ca intr-o zi "va fi bine"? Ce ziceti faceti o sedinta "de indata" sa va dati singuri in palma? Ideea este ca relatia de impunere intre stat (autoritate locala) si cetatean nu functioneaza decat in sensul Stat - > Cetatean. Invers? p#l@ ! Daca te judeci nu ajungi nicaieri, decat pierzi timp, bani si nervi. As vrea sa vina vremea intr-o zi cand toti platitorii de impozite, se vor opri din plata lor, economia va incremeni. Sa vad pe unde scoateti voi camasa?
 • Acest comentariu este nepublicat.
  Adi · 23:51 30.12.2020
  Felicitari tuturor votantilor domnului Matei si a gastii sale de consilieri pupatori de dosuri. Cine il cunoate cât de cât pe acest om stie ce viclean si razbunator e. Sper ca nu a initiat aceste proiecte de hotarâre fiind sub influenta lui Jack D(prietenii stiu de ce).
Spune ceva aici...
Log in with ( Te înregistrezi pe site? )
sau postează ca vizitator

Echipa TurdaNews

Gelu FLOREA
Manager/Jurnalist
Daciana DERDA
Jurnalist
Florin CRIȘAN
Jurnalist
Alexandra MOCEAN
Jurnalist
Eugen POP
Jurnalist
Iulia FLOREA
Administrativ/Contabilitate