fbpx

 
 
Scrie un comentariu

inbound1985002886234240365.jpg.pagespeed.ce.J7WNMLHiNm 1

DISPOZIȚIE Nr. 725 din 10.12.2020 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință ordinară

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;

În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE:

Art. 1 Se convoacă, în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de joi, 17.12.2020 ora 13,00.

Art. 2 Ședința va avea loc în Sala de Spectacole „Mircea Mihășan” a Palatului Cultural „IONEL FLOAŞIU” Câmpia Turzii, cu proiectul de ordine de zi anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție, modalitatea de desfășurare a ședinței fiind cu participarea fizică a consilierilor locali.

Art. 3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor din Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pe suport hârtie la sediul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii și vor fi transmise acestora în format electronic.

Art. 4 Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.

Art. 5 Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.

PROIECT ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind acordarea sumei de 3000 lei net, de la bugetul local al Municipiului Câmpia Turzii, pugilistului Iosif Băndulă, ca urmare a obținerii titlului de Campion Național la box, secțiunea cadeți.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea anulării creanţelor fiscale restante existente în sold la 31 decembrie 2020, mai mici de 40 lei.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de închiriere a terenurilor și spațiilor care aparțin domeniului public sau privat al municipiului Câmpia Turzii, pentru anul 2021.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere a locuințelor din fondul locativși locuințelor socialesituate în municipiul Câmpia Turzii, care își încetează efectele în decursul anului 2021.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONALpentru lucrareaREAUTORIZARE ȘI MODIFICARE LOCUINȚĂ D+P+M ȘI ÎMPREJMUIRE EXECUTATE ÎN BAZA A.C. 20/12.04.2016 ANULATĂ PRIN DECIZIA CIVILĂ 1671/2019 EMISĂ DE CURTEA DE APEL CLUJ, s TEILOR, nr. 39 C, municipiul CÂMPIA TURZII, jud. Cluj.

6. Proiect de hotărâre privindaprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONALpentru lucrarea CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ-MODIFICAREA REGLEMENTĂRILOR URBANISTICE PRIVIND ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ LA COAMĂ, str. Teilor, nr. 1B, municipiul CÂMPIA TURZII, jud. Cluj.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ordine și siguranţă publică al Municipiului Câmpia Turzii.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și transport deșeuri pentru lotul 2, aferent proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Cluj”, astfel cum a fost semnat în data de 02.12.2020 și constatarea calității de reprezentant de drept al Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj a Primarului Municipiului Câmpia Turzii.

9. Proiect de hotărâre privindaprobarea modului de întocmire și ţinere la zi a Registrului Agricol.

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.56/26.03.2020 privind stabilirea componenței Comisiei sociale de analiză pentru verificarea și analizarea dosarelor depuse, în vederea stabilirii ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale și a locuințelor din fondul locativ de stat.

11. Diverse

Citește-ne pe Google News TurdaNews

viamso mesaj fb

banner caribic 012019

Se încarcă comentariul... Comentariul va fi reîmprospătat ulterior 00:00.

Fii primul care comentează.

Spune ceva aici...
Log in with ( Te înregistrezi pe site? )
sau postează ca vizitator

Echipa TurdaNews

Gelu FLOREA
Manager/Jurnalist
Daciana DERDA
Jurnalist
Florin CRIȘAN
Jurnalist
Alexandra MOCEAN
Jurnalist
Eugen POP
Jurnalist
Iulia FLOREA
Administrativ/Contabilitate