fbpx

 
 
Scrie un comentariu

cl ct noi2020

DISPOZIȚIE Nr. 689 din24.11.2020 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință extraordinară.

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;
În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE:

Art.1 Se convoacă, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de miercuri, 25.11.2020 ora 14,00.
Art.2 Ședința va avea loc în Sala de Spectacole „Mircea Mihășan” a Palatului Cultural „IONEL FLOAŞIU” Câmpia Turzii, cu proiectul de ordine de zi anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție, modalitatea de desfășurare a ședinței fiind cu participarea fizică a consilierilor locali.
Art.3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor din Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pe suport hârtie la sediul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii și vor fi transmise acestora în format electronic.
Art.4 Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.
Art.5 Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.

Anexa la Dispoziția nr. 689 din 24.11..2020

PROIECT ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al municipiului Câmpia Turzii, pentru anul 2020 și a listei de investiții aferentă.

2. Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități la plata impozitului anual pe clădiri și a taxei lunare pe clădiri, în anul 2020, pe perioada stării de alertă.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în administrarea societății “Parc Industrial Câmpia Turzii “ S.A. a imobilului înscris în CF. 55980 Câmpia Turzii.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării regulamentului de funcţionare al PARCULUI INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei de Evaluare a ofertelor pentru accesul rezidenților în Parcul Industrial Câmpia Turzii S.A.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea  caietului de sarcini în vederea organizării licitației publice pentru atribuirea în folosință exclusivă a parcelelor disponibile în incinta societății Parc Industrial Câmpia Turzii S.A.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea: ’’Actualizării programului anual de întreţinere, amenajare și înfrumusețare a spațiilor verzi din municipiului Câmpia Turzii, pentru anul 2020’’

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea ’’Actualizării programului anual pentru construirea, modernizarea, exploatarea şi întreţinerea străzilor, drumurilor, podurilor, a pasajelor rutiere şi pietonale, amenajare și întreținere mobilier stradal, fântâni arteziene și decorative, statui și monumente, cu excepția monumentelor istorice clasificate, amenajări, dotări, întrețineri locuri de joacă, fitness și skate- park aferente, domeniului public si privat al municipiului Câmpia Turzii, pentru anul 2020’’

Citește-ne pe Google News TurdaNews

viamso mesaj fb

banner caribic 012019

Se încarcă comentariul... Comentariul va fi reîmprospătat ulterior 00:00.

Fii primul care comentează.

Spune ceva aici...
Log in with ( Te înregistrezi pe site? )
sau postează ca vizitator

Echipa TurdaNews

Gelu FLOREA
Manager/Jurnalist
Daciana DERDA
Jurnalist
Florin CRIȘAN
Jurnalist
Alexandra MOCEAN
Jurnalist
Eugen POP
Jurnalist
Iulia FLOREA
Administrativ/Contabilitate