fbpx

BANNER vezeteu

Scrie un comentariu

edu elite 10iulie

clct online

DISPOZIȚIE Nr. _375_ din _19.06.2020_ privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință ordinară

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;
În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE:

Art.1 Se convoacă în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de joi, 25.06.2020 ora 13.00.
Art.2 Ședința se va desfășura prin mijloace electronice de comunicare, prin platforma online de videoconferință Cisco Webex, cu proiectul de ordine de zi anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art.3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor din Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pe suport hârtie la sediul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii și vor fi transmise acestora în format electronic.
Art.4 Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.
Art.5 Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.


PRIMAR,
Dorin Nicolae LOJIGAN

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL
Nicolae ȘTEFAN

Anexa la Dispoziția nr.375 din 19.06.2020

PROIECT ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „REABILITARE IMOBIL SALA SPORTURILOR DIN MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII”.

2. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administației Publice prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului (imobilului constituit din teren și construcție ) și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „REABILITARE IMOBIL SALA SPORTURILOR DIN MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII”.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor facilități la plata taxei și a chiriei datorate pentru ocuparea domeniului public al municipiului Câmpia Turzii.

4. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice privind dezmembrarea imobilului înscris în CF nr. 50992 Câmpia Turzii.

5. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice privind dezmembrarea imobilului înscris în CF nr. 55670 Câmpia Turzii.

6. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice privind dezmembrarea imobilului înscris în CF nr. 55823 Câmpia Turzii.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de începere a lucrărilor de construire a locuințelor pe terenuri atribuite în temeiul Legii nr. 15 din 2003.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.87 din 28.05.2020.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații situate în Hala Agroalimentară-Lactate ,,Piața Unirii”.

10. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Grădiniței cu Program Prelungit ,,Pinocchio” a unui spațiu situat la parterul imobilului din str. Gheorghe Barițiu nr.36, care aparține domeniului public al municipiului Câmpia Turzii.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului public de salubrizare a Municipiului Câmpia Turzii.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale Comisiei sociale de analiză pentru verificarea și analizarea dosarelor depuse, în vederea stabilirii ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale și a locuințelor din fondul locativ de stat.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC de DETALIU pentru lucrarea CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE TEREN, BRANȘAMENTE ȘI RACORDURI UTILITĂȚI str. Ioan VASINCA, nr.11, mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare
al Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii.

15. Diverse

PRIMAR,
Dorin Nicolae LOJIGAN

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL
Nicolae ȘTEFAN

WhatsApp Image 2020 04 18 at 15.32.20

banner caribic 012019

Se încarcă comentariul... Comentariul va fi reîmprospătat ulterior 00:00.

Fii primul care comentează.

Spune ceva aici...
Log in with ( Te înregistrezi pe site? )
sau postează ca vizitator

Echipa TurdaNews

Gelu Florea
Manager/Jurnalist
Daciana DERDA
Jurnalist
Florin CRIȘAN
Jurnalist
Eugen Pop
Jurnalist
Iulia FLOREA
Administrativ/Contabilitate