fbpx

Untitled design High Quality 13

Untitled design High Quality 15

ezgif.com optimize 3

Scrie un comentariu

apel galturda

Asociația GAL Urban Turda anunță lansarea Apelului de selecție Fişe de proiecte POCU – sesiunea iunie 2020, cu termen limită de depunere de 30 de zile calendaristice, în vederea implementării măsurilor/intervențiilor din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Turda. 

Tipul apelului POCU este competitiv, cu termen limită de depunere de 30 de zile calendaristice. Sesiunea se va deschide în data de 1 iunie 2020, ora 10:00 și se va închide în data de 30 iunie 2020, ora 15:00. Locația de depunere a Fișelor de proiect este: str. Stefan cel Mare nr. 58, Turda, Cluj 

Apelul de fișe de proiecte lansat de Asociația GAL Urban Turda, sesiunea 1 – iunie 2020, în cadrul Axei prioritare 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității; Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare; Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității, Programul Operational Capital Uman 2014-2020, care vizeaza implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala a Municipiului Turda, Masura 9: Creșterea șanselor de acces și menținere pe piața muncii a persoanelor din cadrul comunităților marginalizate de la nivelul teritoriului SDL și asistarea integrate a acestora

Suma totală lansată in cadrul apelului Fişe de proiect este 1.450.000 euro. 

NOTĂ: Valoarea maximă a intervenției este cea din Bugetul indicativ SDL aprobat, respectiv 1.450.000 euro. Valoarea minimă a Fiselor de proiect depuse este 370.000 Euro. 

Obiectivul specific SDL Turda la care contribuie intervenția: Obiectivul specific 4. Creșterea accesului pe piața muncii și dezvoltarea antreprenoriatului, vizează acțiuni de sprijinire a locuitorilor în găsirea unui loc de muncă, prin stimularea creării de noi locuri de muncă și crearea de întreprinderi sociale, creșterea gradului de angajabilitate, prin subvenții, formare profesională, servicii de ocupare și educaționale pentru adulți. 

Aria de implementare ale intervenției lansate: Fisa de proiect se implementeaza in aria de acoperire 

a interventiei/interventiilor incluse in Strategia de Dezvoltarea Locala a Municipiului Turda (teritoriul municipiului Turda), in zonele urbane marginalizate, asa cum au fost identificate in cadrul SDL Turda, selectata pentru finantare (https://galturda.ro/wp-content/uploads/2020/05/Delimitare-teritoriala-a-zonelor-marginalizate.pdf). 

Perioada maximă de implementare a fişei de proiect: maxim 40 luni si nu trebuie să depășească 31 decembrie 2023. 

Indicatorii intervenției şi țintele minime (dacă este cazul) aferente unei Fişe de proiect stabilite în cadrul apelului: 

  • Indicator de realizare (4S168): Persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care beneficiază de servicii integrate: Indicator de rezultat (4S164): Persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant; Indicator de realizare (4S170): Servicii la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care beneficiază de sprijin; Indicator de rezultat (4S167): Servicii la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială funcționale; Indicator de realizare (4S169): Comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care beneficiază de sprijin; Indicator de rezultat pe termen lung (4S166): Comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care depășesc situația de vulnerabilitate la 6 luni de la încetarea sprijinului (conform definiției AROPE)
  • Principalul rezultat așteptat prin sprijinul financiar acordat în cadrul prezentului apel de propuneri de Fise de proiecte este: Minim 800 de persoane, neocupate sau someri, aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate de la nivelul SDL Turda, vor fi sustinute prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate sa isi mareasca sansele de acces si sa se mentina pe piata muncii. 

Contribuția minimă a solicitanților, în funcție de categoria acestora şi tipul intervenției lansate: Pentru partea de buget non-minimis, contributia minima a solicitantului este 0, 2 sau 5% din valoarea eligibilă a proiectului, in functie de tipul solicitantului/partenerului (entitati publice sau entitati private – fara scop patrimonial, de invatamant,cu scop patrimonial). Pentru cheltuielile care fac obiectul schemei de ajutor de minimis, contributia solicitantilor este 0%. 

Calendarul de desfăşurare a apelului (până la selecție): data lansării apelului este 29 mai 2020, iar data limită de depunere a fișelor de proiecte este 30 iunie 2020 

Derularea procedurii de depunere a fişelor de proiecte POR: 

  • Apelul va fi lansat în data de 29 mai 2020, prin publicarea pe site-ul www.galturda.ro, prin afișarea unui anunt la sediul Primăriei Municipiului Turda, la sediul GAL Urban Turda din str. Stefan cel Mare nr. 58, prin postare/ informare/ difuzări media; 
  • Fișele de proiecte vor fi depuse de către beneficiari la sediul GAL Urban Turda din str. Stefan cel Mare nr. 58, în perioada 1 iunie - 30 iunie 2020, zilnic, in zilelel lucratoare, de luni pana vineri, în intervalul orar 09:00 –14:00; 
  • Fisa de proiect se depune în format printat, în două exemplare (un original și o copie) și în format electronic (CD/DVD – 2 exemplare, care vor cuprinde versiunea electronica, format pdf, rezolutie minim 300 dpi). Cele doua exemplare print vor fi marcate clar, pe prima pagina, în partea superioară dreaptă, cu „ORIGINAL”, respectiv „CONFORM CU ORIGINALUL”. o Eticheta 1: Denumirea si adresa ofertantului (sau a liderului de parteneriat)  

Cele 4 documente (2 dosare cu versiunea printata si 2 CD/DVD cu versiunea electronica) se introduc intr-un plic, format A4, care se inchide/sigileaza si se eticheteaza dupa cum urmeaza: 

  • Eticheta 1: Denumirea si adresa ofertantului (sau a liderului de parteneriat)
  • Eticheta 2: Denumirea apelului de proiecte (POCU/GAL TURDA/2020/5/1/1) SI denumirea Fisei de proiect. 
  • Eticheta 3: Se va reproduce mesajul „Pentru GAL Urban Turda. A nu se deschide decat de persoane autorizate”

• Se vor utiliza doar anexele la Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice puse la dispoziția solicitanților pe site-ul www.galturda.ro; 

• GAL Urban Turda emite o recipisa in care se va preciza numarul de inregistrare al depunerii, data si ora la care candidatura a fost depusa. Recipisa trebuie sa poarte stampila GAL Urban Turda. 

• Termenul limită de depunere a Fiselor de proiect este 30 iunie 2020, ora 15:00; 

• Pe perioada depunerii Fișelor de proiecte , se pot cere clarificări sau informații suplimentare, in scris, la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

Informațiile detaliate privind apelul de Fise de proiecte, formularele care trebuie folosite, se gasesc in Ghidul solicitantului – Conditii specifice POCU/GAL TURDA/2020/5/1/1 “Creşterea şanselor de acces şi menținere pe piața muncii a persoanelor din cadrul comunităților marginalizate de la nivelul teritoriului SDL şi asistarea integrata a acestora”, versiune Mai 2020, publicat la adresa https://galturda.ro/apeluri-de-fise-de-proiecte/ anexat prezentului apel de Fise de proiect. 

Apel de Fişe de Proiecte POCU/GAL TURDA/2020/5/1/1 

Sesiunea 1 – iunie 2020 

▪ Data publicării: 29 mai 2020 

▪ Numărul de referință al apelului: POCU/GAL TURDA/2020/5/1/1 

▪ Sesiunea: 1 – iunie 2020 

▪ Tipul apelului: Apel competitiv cu termen limită de 30 de zile calendaristice 

▪ Măsura din SDL care se lansează: Măsura 9 

▪ Intervenția din SDL: Creșterea șanselor de acces și menținere pe piața muncii a persoanelor din cadrul comunităților marginalizate de la nivelul teritoriului SDL și asistarea integrate a acestora 

▪ Data lansării apelului: 29 mai 2020 

▪ Data limită de depunere a fişelor de proiecte POR: 30 iunie 2020, ora 15:00 

▪ Locația de depunere a fişelor de proiecte: str. Stefan cel Mare nr. 58, Turda, Cluj 

Intervalul orar de depunere: 09:00 – 14:00 (in zilele lucratoare, de luni până vineri) 

▪ Valoarea totală a apelului: 1.450.000 euro 

▪ Date de contact: Telefon: 0741 044174, E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

▪ Detalii apel: https://galturda.ro/apeluri-de-fise-de-proiecte/ 

Citește-ne pe Google News TurdaNews

viamso mesaj fb

banner caribic 012019

Se încarcă comentariul... Comentariul va fi reîmprospătat ulterior 00:00.

Fii primul care comentează.

Spune ceva aici...
Log in with ( Te înregistrezi pe site? )
sau postează ca vizitator

Echipa TurdaNews

Gelu FLOREA
Manager/Jurnalist
Daciana DERDA
Jurnalist
Florin CRIȘAN
Jurnalist
Alexandra MOCEAN
Jurnalist
Eugen POP
Jurnalist
Iulia FLOREA
Administrativ/Contabilitate