fbpx

Icon Scrie un comentariu

ordinara joi CT

DISPOZIȚIE Nr. _326_ din _22.05.2020_ privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință ordinară

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;
În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;
Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

DISPUNE:

Art.1 Se convoacă în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de joi, 28.05.2020 ora 13.00.
Art.2 (1) Ședința va avea loc în sala de ședințe „EUROPA” din cadrul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii, cu proiectul de ordine de zi anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
(2) Ședința Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii se va desfășura prin mijloace electronice de comunicare.
Art.3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor din Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pe suport hârtie la sediul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii și vor fi transmise acestora în format electronic.
Art.4 Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.
Art.5 Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.

PROIECT ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local, al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii, al bugetului instituțiilor finanțate integral din venituri proprii și a situațiilor financiare anuale pentru anul 2019.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de închiriere a terenurilor și spațiilor care aparțin domeniului public sau privat al municipiului Câmpia Turzii, pentru anul 2021.

3. Proiect de hotărâre de atestare a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Câmpia Turzii, județul Cluj.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei unor contracte de închiriere care își încetează efectele în perioada iunie-decembrie a anului 2020.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii contractului de concesiune nr.3262 din 13.05.1997.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea completărilor și modificărilor la Regulamentul de pescuit și de ordine interioară la Complexul de Agrement ,,La trei lacuri”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 65 din 25.04.2019.

7. Proiect de hotărâre privind modificarea punctului 5 din Anexa nr.7 la Hotărârea Consiliului Local nr.59/25.04.2019 privind stabilirea impozitelor și taxele locale pentru anul 2020, la nivelul Municipiului Campia Turzii.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al
Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Câmpia Turzii şi al serviciilor publice de interes local.

9. Diverse

PRIMAR,
Dorin Nicolae LOJIGAN

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL
Nicolae ȘTEFAN

WhatsApp Image 2020 04 18 at 15.32.20

banner caribic 012019

Se încarcă comentariul... Comentariul va fi reîmprospătat ulterior 00:00.

Fii primul care comentează.

Jcm Avatar
Spune ceva aici...
Log in with ( Te înregistrezi pe site? )
sau postează ca vizitator