fbpx

Icon Scrie un comentariu

cl turda deindata

Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 29 august 2019, ora 13.00:

  1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;
  1. Probleme ale Direcţiei Economice:

2.1PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului pe anul2019.

                - iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

  1. Probleme ale Direcţiei Tehnice:

3.1PROIECT DE HOTĂRÂREprivind aprobarea implementarii cu prioritate a  proiectelor de interes public in vederea reabilitarii si modernizarii infrastructurii urbane si de interes local apartinand domeniului public al  municipiului Turda prezentate in anexa.

                - iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

  1. Probleme ale Direcţiei de Asistenţă Socială Turda:

4.1PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea suplimentării cu 15 locuri la Creşa nr. 5 din Turda.

                - iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

  1. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

5.1PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la HCL nr. 43 din 28.03.2019 referitoare la Programul de activităţi cultural artistice şi educative organizate de Municipiul Turda in anul 2019.

                - iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian. 

5.2PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea realizării în municipiul Turda a unei statui ecvestre-omagiu adus domnitorului unificator Mihai Viteazu.

                - iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

  1. Probleme ale Serviciului Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale:

6.1PROIECT DE HOTĂRÂRE privind recuperarea sumelor avansate de Municipiul Turda pentru acoperirea contribuţiei asociaţiilor de proprietari în vederea implementării cererii de finanţare din cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 – Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A Clădiri rezidenţiale.

                - iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian. 

6.2PROIECT DE HOTĂRÂRE privind deplasarea domnului Cristian Octavian Matei în calitate de Primar al Municipiului Turda la Ilgau-Elveţia, în perioada 24-28 septembrie 2019.

                - iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

  1. Probleme ale Arhitectului Şef:

7.1PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea PUZ/RLU – construire clădire cu funcţiuni mixte P+7+Eretras cu parter comercial, etaje rezidenţiale, împrejmuire şi amenajări exterioare în Turda, str. Tineretului f.n.

                - iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

  1. Probleme ale Serviciului Public Poliţia Locală Turda:

8.1PROIECT DE HOTĂRÂRE privind completarea Anexei nr. 3 la HCL nr. 250/2015 referitoare la aprobarea Regulamentului pentru eliberarea acordului de funcţionare şi a avizului pentru orarul de funcţionare pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ şi servicii de piaţă, în municipiul Turda.

                - iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

8.2PROIECT DE HOTĂRÂRE privind buna gospodărire a municipiului Turda.

                - iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

  1. Propuneri, întrebări, interpelări.

P R  I  M A  R,   Matei Cristian Octavian

S E C R E T A R, Paula Letiția Mic

viamso feb2019

banner caribic 012019

Se încarcă comentariul... Comentariul va fi reîmprospătat ulterior 00:00.

Fii primul care comentează.

Jcm Avatar
Spune ceva aici...
Renunță
Log in with ( Te înregistrezi pe site? )
sau postează ca vizitator