fbpx

Icon Scrie un comentariu

cl ct salaeuropa

DISPOZIȚIE Nr. 462 din 23.08.2019 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință ordinară:

Primarul Municipiului Câmpia Turzii; În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ; Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ; DISPUNE:

Art.1 Se convoacă în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de joi, 29.08.2019 ora 13.00.
Art.2 Ședința va avea loc în sala de şedinţe a Palatului Cultural „IONEL FLOAŞIU” Câmpia Turzii, cu proiectul de ordine de zi anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art.3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor din Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, pe suport hârtie la poarta Primăriei Municipiului Câmpia Turzii și vor fi transmise acestora în format electronic.
Art.4 Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.
Art.5 Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.

Anexa la Dispoziția nr.462 din 23.08.2019

PROIECT ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 4.17 la Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de transport persoane în regim de taxi, de transport mărfuri sau bunuri în regim de taxi, de transport în regim de închiriere, de dispecerat taxi în municipiul Câmpia Turzii, a Contractului de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport în regim de taxi şi a Caietului de sarcini privind efectuarea activităţilor de transport în regim de taxi şi de dispecerat, aprobat prin H.C.L.nr.2/2012.
Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
Raport de specialitate - Serviciul Public Poliția Locală
Aviz - Comisia de specialitate nr.1

2. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 4.1 la Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de transport persoane în regim de taxi, de transport mărfuri sau bunuri în regim de taxi, de transport în regim de închiriere, de dispecerat taxi în municipiul Câmpia Turzii, a Contractului de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport în regim de taxi şi a Caietului de sarcini privind efectuarea activităţilor de transport în regim de taxi şi de dispecerat, aprobat prin H.C.L.nr. 2/2012, cu modificările și completările ulterioare.
Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
Raport de specialitate - Serviciul Public Poliția Locală
Aviz - Comisia de specialitate nr.1

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de închiriere a terenurilor și spațiilor care aparțin domeniului public sau privat al municipiului Câmpia Turzii, pentru anul 2020. 
Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
Raport de specialitate - Serviciul Evidența și Gestiunea Patrimoniului
Aviz - Comisia de specialitate nr.1

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC de DETALIU pentru lucrarea CONSTRUIRE CASĂ INDIVIDUALĂ str. Regina MARIA, nr.4, mun.Câmpia Turzii, jud. Cluj.
Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
Raport de specialitate - Biroul Urbanism și Amenajarea Patrimoniului
Aviz - Comisia de specialitate nr.2

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării dreptului de uz și servitute cu titlu gratuit în favoarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord - Sucursala Cluj Napoca asupra unor parcele de teren aflate în proprietatea municipiului Câmpia Turzii.
Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
Raport de specialitate - Serviciul Evidența și Gestiunea Patrimoniului
Aviz - Comisia de specialitate nr.2

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii contractului de închiriere nr. 17 din 02.12.2009.
Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
Raport de specialitate - Serviciul Evidența și Gestiunea Patrimoniului
Aviz - Comisia de specialitate nr.2

7. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului înscris în CF 55399 Câmpia Turzii în 8 loturi de teren aflate în proprietatea municipiului Câmpia Turzii și atribuirea de numere cadastrale. 
Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
Raport de specialitate - Serviciul Evidența și Gestiunea Patrimoniului
Aviz - Comisia de specialitate nr.2

8. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra unui teren atribuit în temeiul Legii nr. 15 /2003.
Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
Raport de specialitate - Serviciul Evidența și Gestiunea Patrimoniului
Aviz - Comisia de specialitate nr.2

9. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de concesiune nr.36960 din 18.01.2013 și nr.9798 din 29.10.2004.
Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
Raport de specialitate - Serviciul Evidența și Gestiunea Patrimoniului
Aviz - Comisia de specialitate nr.2

10. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, pentru anul 2019, persoanelor aflate în lista de priorităţi a solicitanţilor locuinţelor ANL în Municipiul Câmpia Turzii, listă aprobată prin HCL nr.45/28.03.2019.
Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
Raport de specialitate - Serviciul Evidența și Gestiunea Patrimoniului
Aviz - Comisia de specialitate nr.2

11. Proiect de hotărâre privind transformarea unor locuințe libere aflate în fondul de locuințe sociale a Municipiului Câmpia Turzii, în locuințe de necesitate și atribuirea acestora unor familii aflate în dificultate.
Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
Raport de specialitate - Direcția de Asistență Socială
Aviz - Comisia de specialitate nr.4

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță.
Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
Raport de specialitate - Direcția de Asistență Socială
Aviz - Comisia de specialitate nr.4

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”AMENAJARE SPAȚII VERZI ÎN CARTIERUL ȘARÂT 1”, mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj. 
Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
Raport de specialitate - Serviciul Investiții
Aviz - Comisia de specialitate nr.2

14. Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini, a regulamentului de organizare și funcționare a serviciului și a contractului de delegare a serviciului public pentru construirea, modernizarea, exploatarea şi întreţinerea străzilor, drumurilor, podurilor, a pasajelor rutiere şi pietonale, amenajare, întreţinere şi înfrumuseţare a spaţiilor verzi, mobilier urban, fântâni arteziene și decorative, statui și monumente, cu excepția monumentelor istorice clasificate, amenajări, dotări, întrețineri locuri de joacă, fitness și skate-park, aferente domeniului public şi privat al municipiului Câmpia Turzii.
Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
Raport de specialitate - Compartiment Guvernanța Corporativă
Aviz - Comisia de specialitate nr.1

15. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Domeniul Public Câmpia Turzii S.A.
Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
Raport de specialitate - Compartiment Guvernanța Corporativă
Aviz - Comisia de specialitate nr.1

16. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A.
Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
Raport de specialitate - Compartiment Guvernanța Corporativă
Aviz - Comisia de specialitate nr.1

17. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A. pentru aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale societăţii.
Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
Raport de specialitate - Compartiment Guvernanța Corporativă
Aviz - Comisia de specialitate nr.1

18. Diverse.

PRIMAR, 
Dorin Nicolae LOJIGAN

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL
Nicolae ȘTEFAN

(Ședința va fi transmisă în direct pe siteul TurdaNews)

viamso feb2019

banner caribic 012019

Se încarcă comentariul... Comentariul va fi reîmprospătat ulterior 00:00.

Fii primul care comentează.

Jcm Avatar
Spune ceva aici...
Renunță
Log in with ( Te înregistrezi pe site? )
sau postează ca vizitator