fbpx

Icon 3 Comentarii

cl ct salaeuropa

Primarul Municipiului Câmpia Turzii; În conformitate cu prevederileart.133 și art.134 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ; Ținând seama dedispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ; DISPUNE:

 

Art.1 Se convoacă, de îndată, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de miercuri 21.08.2019 ora 15.00.

Art.2 Ședința va avea loc în sala de ședințe „EUROPA”din cadrul PrimărieiMunicipiului Câmpia Turzii cu proiectul de ordine de zi anexat și care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, pe suport hârtie la poarta Primăriei Municipiului Câmpia Turzii și vor fi transmise acestora în format electronic .

Art.4 Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.

Art.5 Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.

PRIMAR, Dorin Nicolae LOJIGAN

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR GENERAL Nicolae ȘTEFAN

PROIECT ORDINE DE ZI:

 1. Proiect de hotărâreprivind modificarea HCL nr.119/16.07.2019 privind aprobarea utilizării unor părți din excedentul bugetului local și al activităților autofinanțate rezultate la închiderea exercițiului bugetar aferent anului 2018.

       Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

       Raport de specialitate Direcția Economică

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2019, precum și modificarea listei de investiţii aferentă.

       Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

       Raport de specialitate Direcția Economică

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „AMENAJARE PATINOAR ȘI SKATEPARK CÂMPIA TURZII” Parc Orășenesc, mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj

      Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

      Raport de specialitate Serviciul Investiții

(Ședința va fi transmisă LIVE VIDEO pe siteul TurdaNews).

viamso feb2019

banner caribic 012019

Se încarcă comentariul... Comentariul va fi reîmprospătat ulterior 00:00.
 • Acest comentariu este nepublicat.
  cetatean · 13:40 21.08.2019
  Nimic despre renovarea si dotarea scolilor, a gradinitelor, a bibliotecii, a policlinicii ... se merge înainte cu justificarea huzurului din bani publici.
 • Acest comentariu este nepublicat.
  corina · 14:45 21.08.2019
  Sa nu enervam pe cei primarie! Se stie ca Primaria Campia Turzii are peste 400 de angajati platiti din banii nostri!
 • Acest comentariu este nepublicat.
  iobagu · 17:37 21.08.2019
  Sunt preocupați de distrugerea parcului. Grădinița și bazinul de înot didactic sunt afaceri cu dedicație.
Jcm Avatar
Spune ceva aici...
Renunță
Log in with ( Te înregistrezi pe site? )
sau postează ca vizitator