fbpx

diego banner mai2019

Scrie un comentariu

Consiliul Local Campia Turzii

DISPOZIȚIE Nr. 399 din 19.07.2019 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință ordinară.

 

Art. 1 Se convoacă în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de joi, 25.07.2019 ora 13.00.

Art. 2 Ședința va avea loc în sala de şedinţe a Palatului Cultural „IONEL FLOAŞIU” Câmpia Turzii, cu proiectul de ordine de zi anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor din Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, pe suport hârtie la poarta Primăriei Municipiului Câmpia Turzii și vor fi transmise acestora în format electronic.

Art. 4 Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.

Art. 5 Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.

Anexa la Dispoziția nr.399 din 19.07.2019

PROIECT ORDINE DE ZI:

1. Raport privind monitorizarea activității asistenților personali desfășurată în perioada 1 ianuarie 2019 - 30 iunie 2019.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local, al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii și al bugetului instituțiilor finanțate integral din venituri proprii la data de 30.06. 2019.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Registrului local al spațiilor verzi din intravilanul Municipiului Câmpia Turzii.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii numărului cadastral unui imobil.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de începere a lucrărilor de construire a locuințelor pe terenuri atribuite în temeiul Legii nr.15 din 2003.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea
CONSTRUIRE CREȘĂ, GARD LA STRADĂ, ÎMPREJMUIRE TEREN, AMENAJĂRI EXTERIOARE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI, str.Petru Rareș, nr.5, în municipiul CÂMPIA TURZII, jud. Cluj.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea CONSTRUIRE HALĂ INDUSTRIALĂ CU CORP ADMINISTRATIV, CONSTRUIRE BAZIN COLECTARE APE PLUVIALE, CONSTRUIRE REZERVĂ APĂ ȘI CAMERĂ GOSPODĂRIRE REZERVĂ DE APĂ, ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE, BRANȘAMENTE ȘI RACORDURI LA UTILITĂȚI ȘI ACCESE AUTO, str.LAMINORIŞTILOR, nr.274A, în municipiul CÂMPIA TURZII, jud. Cluj.

PRIMAR, 
Dorin Nicolae LOJIGAN

AVIZAT, 
SECRETAR GENERAL
Nicolae ȘTEFAN

viamso feb2019

banner caribic 012019

Se încarcă comentariul... Comentariul va fi reîmprospătat ulterior 00:00.

Fii primul care comentează.

Spune ceva aici...
Renunță
Log in with ( Te înregistrezi pe site? )
sau postează ca vizitator