fbpx

1 Comentariu

cl ct salaeuropa

Primarul Municipiului Câmpia Turzii; În conformitate cu prevederile art. 133 și art. 134 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ; Ținând seama dedispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ; DISPUNE:

 

Art. 1 Se convoacă, de îndată, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de marți 16.07.2019 ora 15.00.

Art. 2 Ședința va avea loc în sala de ședințe „EUROPA”din cadrul PrimărieiMunicipiului Câmpia Turzii cu proiectul de ordine de zi anexat și care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, pe suport hârtie la poarta Primăriei Municipiului Câmpia Turzii și vor fi transmise acestora în format electronic .

Art. 4 Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.

Art. 5 Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.

PROIECT ORDINE DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.56/23.04.2019 privind aprobarea utilizării unor părți din excedentul bugetului local și al activităților autofinanțate rezultat la închiderea exercițiului bugetar aferent anului 2018. 
 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2019 precum și modificarea listei de investiții aferentă.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “ETAJARE IMOBIL GRĂDINIŢA PINOCCHIO ÎN VEDEREA ÎNFIINŢĂRII UNEI CREŞE” str. Retezatului nr.8, Câmpia Turzii, jud.Cluj.
 1. Proiect de hotărâreprivind aprobarea revizuirii documentației tehnico-economice faza de Proiect tehnic nr.43/2016 și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "LUCRĂRI DE MODERNIZARE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII- strada Ion Agârbiceanu, strada Spicului, strada Iancu Jianu (inclusiv strada Calea Turzii până la Ialomiței), strada David Prodan, strada Decebal (inclusiv capăt estic al străzii AL. I. Cuza), strada P-ța Mihai Viteazu (zona Tiver acces în strada Laminoriștilor), strada Grădinilor, strada George Coșbuc (tronson neasfaltat)”.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de preț practicate de S.C. Domeniul Public Câmpia Turzii S.A. pentru lucrări de exploatare şi întreţinere a străzilor, drumurilor, podurilor, a pasajelor rutiere şi pietonale, amenajare, întreţinere şi înfrumuseţare a spaţiilor verzi, montare de mobilier stradal, fântâni arteziene și decorative, statui și monumente, dotări, întreținere locuri de joacă, fitness și skate-park, pentru lucrările de investiții viitoare și a tarifelor necesare pentru ofertare la lucrările de investiții în curs de execuție.
 1. Proiect de hotărârepentrumodificarea şi completarea HCL nr. 49 din 28.03.2019 privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj în vederea realizării demersurilor necesare pentru organizarea, gestionarea și coordonarea activității de valorificare materială și energetică a fluxului de deșeuri de ambalaje din deșeurile municipale, împreună cu deșeurile municipale din aceleași materiale, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 74/2018, aprobată prin Legea nr.31/2019.                                                                                                                        

PRIMAR, Dorin Nicolae LOJIGAN

AVIZAT:   SECRETAR GENERAL Nicolae ȘTEFAN

Precizare: Ședința va fi transmisă LIVE VIDEO pe siteul TurdaNews.

viamso feb2019

banner caribic 012019

Se încarcă comentariul... Comentariul va fi reîmprospătat ulterior 00:00.
 • Acest comentariu este nepublicat.
  cetatean · 14:48 16.07.2019
  Mereu aceleasi sedinte "extraordinare" prin care edilii anunta un petic nou pe-o strada îmbatrânita sau prelungirea metastazei în care se afla Domeniul public, Compania de Salubritate, etc. Ce mai la deal la vale, suntem luati de prosti de niste edili complet lipsiti de pulsul zilei si pe mâna carora se pierd milioane de euro din fonduri europene. Iata cum stiu ei sa ne alunge de-acasa înca de tineri ... sa ramâna doar cei cu doua rânduri de nasturi...
Spune ceva aici...
Renunță
Log in with ( Te înregistrezi pe site? )
sau postează ca vizitator