Live Video
 

maxiprest mai2018

banner newdesign 28.04

Vineri, extraordinară la Câmpia Turzii! Se votează bugetul!

kaufland 650x100 22.12

DISPOZIŢIE Nr. 239 din 13.02.2018 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în şedinţă extraordinară

 

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;
În conformitate cu prevederile art.39 alin.(2), alin.(3) şi alin.(5) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispozițiilor art.68 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

DISPUNE:

Articol unic:
- Se convoacă, în sedinţă extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de vineri, 16.02.2018, ora 12.00.
- Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Palatului Cultural ,,IONEL FLOAŞIU” Câmpia Turzii, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării unor părți din excedentul bugetului local și al activităților autofinanțate rezultate la închiderea exercițiului bugetar aferent anului 2017.
Prezintă: Iniţiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2018.
Prezintă: Iniţiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului domeniului public al municipiului Câmpia Turzii.
Prezintă: Iniţiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN


PRIMAR,
Dorin Nicolae LOJIGANAVIZAT

SECRETAR,

Niculae ȘTEFAN

 

 

 


 

LIVE VIDEO pe TurdaNews:

Sâmbătă, 26 mai, ora 18.00:

Fotbal. Olimpia Gherla - Sticla Arieșul Turda.

Dacă îți place să știi tot ce se întâmplă în Turda și Câmpia Turzii, dă-ne un LIKE! 

loading...