Live Video
 

maxiprest mai2018

banner newdesign 28.04

18 proiecte pe ordinea de zi a sedintei de joi de la Câmpia Turzii

kaufland 650x100 22.12

Se convoacă în sedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de joi 23.03.2017 ora 13.00.

Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Palatului Cultural ,, IONEL FLOAŞIU ” Câmpia Turzii, cu următoarea :

                                   ORDINE DE ZI :

 

1.Informare privind indicatorii de performanţă şi de evaluare a activităţii S.C. DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A. pentru anul 2016.

2.Macheta de raportare financiară aferentă anului 2016, respectiv situaţia financiară a societăţii conform indicatorilor cuprinşi în contul de rezultate.

3.Informare privind activitatea desfăşurată de Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Câmpia Turzii în anul 2016.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare privind comunicarea actelor de procedură în format electronic. 

 

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului privind regimul închirierii păşunilor proprietate privată a municipiului Câmpia Turzii.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui teren aparţinând domeniului privat al municipiului Câmpia Turzii, situat în cartierul Şarât, subzona D2, în vederea construirii uneia sau mai multor clădiri cu destinaţia de spaţii comerciale şi de prestări servicii.

 

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Câmpia Turzii.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Comisiei de Sistematizare a Circulaţiei în municipiul Câmpia Turzii, a componenţei şi a Regulamentului de funcţionare a acesteia. 

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea SCHIMBARE DE DESTINAŢIE DIN ZONĂ UNITĂŢI AGRICOLE în ZONĂ INDUSTRIALĂ, AGRO-INDUSTRIALĂ, DEPOZITARE şi FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE, municipiul Câmpia.Turzii, str. Laminoriştilor nr. 197, judeţul Cluj.

                                                                

   10.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea RIDICARE INTERDICŢIE DE CONSTRUIRE-SCHIMBARE ZONĂ FUNCŢIONALĂ din ZONĂ DE LOCUINŢE în ZONĂ DE DOTĂRI COMPLEXE – CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO, municipiul Câmpia Turzii, str. Iancu Jianu, nr. 112, judeţul Cluj.

   11.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea CONSTRUIRE CLINICĂ STOMATOLOGICĂ şi CREAREA UNUI AL DOILEA ACCES DIN STR.NOUĂ, str.Andrei MUREŞANU, nr. 15, în municipiul CÂMPIA TURZII, judeţul Cluj.

   12.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui imobil din domeniul privat al municipiului Câmpia Turzii în domeniul public al acestuia.

 

   13.Proiect de hotărâre privind declararea zilei de “ 20 septembrie – Ziua Muzeului Prima Şcoală Românească 1879” în municipiul Câmpia Turzii.

14.Proiect de hotărâre privind declararea zilei de “ 3 iunie – Ziua Palatului Cultural Ionel Floaşiu” în municipiul Câmpia Turzii.

   15.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii ca membri ai Consiliului de Administraţie al Colegiului Tehnic “Victor Ungureanu” Câmpia Turzii.  

                         

   16.Proiect de hotărâre privind modificarea Structurii organizatorice, Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Municipal „ Dr.Cornel Igna“ Câmpia Turzii.  

                         

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei solicitanţilor care au acces la locuinţele sociale pentru anul 2017, destinate închirierii, precum şi propunerile privind ordinea li modul de soluţionare a acestora în Municipiul Câmpia Turzii, depuse până la data de 28 februarie 2017.

                                           

18.Proiect de hotărâre privind deplasarea unei delegaţii a Municipiului Câmpia Turzii la Mohacs - Ungaria în perioada 19 – 22 mai 2017.

   19.Diverse

         

   

           PRIMAR,                                              AVIZAT:

 Dorin Nicolae LOJIGAN                                      SECRETAR,

         Niculae ŞTEFAN


 

LIVE VIDEO pe TurdaNews:

Sâmbătă, 26 mai, ora 18.00:

Fotbal. Olimpia Gherla - Sticla Arieșul Turda.

Dacă îți place să știi tot ce se întâmplă în Turda și Câmpia Turzii, dă-ne un LIKE! 

loading...