fbpx

Icon Scrie un comentariu

Utilitati

Aducem la cunoştinţa cetăţenilor municipiului Turda următoarele aspecte tehnice şi legislative privind lucrările de reabilitare/extindere/înlocuire reţele de utilităţi în municipiul Turda, inclusiv refacerea şi aducerea la starea iniţială a străzilor afectate de lucrări

În conformitate cu reglementările legale aplicabile lucrările de reabilitare/extindere reţele de utilităţi se pot executa în baza autorizaţiei de construire emisă de autoritatea publică locală premergator începerii lucrărilor la solicitarea furnizorului de utilităţi care execută lucrarea. Pentru intervenţia accidentală se emite autorizaţie de spargere în regim de urgenţă pentru a se putea permite remedierea în regim de urgenţă a defecţiunii.

Emiterea autorizaţiei de construire este condiţionată de obţinerea avizului administraţiei domeniului public şi a autorizaţiei de spargere prin care autoritatea publica locală stipulează în mod clar obligaţiile ce revin furnizorului de utilităţi/executantului lucrărilor în ceea ce priveşte execuţia lucrărilor şi refacerea/aducerea la starea iniţiala a terenurilor afectate de lucrări.

Întreaga responsabilitate privind calitatea lucrărilor executate şi refacerea terenurilor afectate de lucrari aparţine furnizorului de utilităţi care a solicitat şi obţinut autorizaţia de construire în conformitate cu obligatiile şi răspunderile ce revin executanţilor lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente stipulate în Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii cu modificările şi completările ulterioare.

Autoritatea publică locală prin serviciile de specialitate din Direcţia Tehnică şi Compartimentul Disciplină în Construcţii monitorizează permanent modul de execuţie şi calitatea lucrărilor executate şi aplică în mod ferm sancţiuni legale în cazul nerespectării prevederilor autorizaţiilor şi avizelor emise.

În ceea ce priveşte străzi ca Decebal, Petru Maior, Macilor, N. Titulescu precizăm faptul că sunt străzi afectate de lucrările de reabilitare/extindere reţele de apă/canalizare executate de către S.C. Compania de Apa Arieş S.A. cu finanţare din bugetul local al municipiului Turda în cadrul lucrărilor de investiţii aprobate în anul 2014.

Solicităm în mod imperativ tuturor furnizorilor de utilităţi care execută lucrări pe domeniul public al municipiului Turda să respecte prevederile din autorizaţiile/avizele emise de autoritatea publica locală şi să dea dovada de profesionalism în execuţia lucrărilor.

Totodată, solicităm executanţilor lucrărilor intervenţia în regim de urgenţă pe toate străzile afectate de lucrări în vederea aducerii la starea iniţială şi a reducerii atât a disconfortului major creat locuitorilor municipiului, cât şi a eliminării riscurilor de accidente în circulaţia auto şi pietonală.

Precizăm faptul că preocuparea permanentă a autorităţii publice locale este de a asigura condiţii civilizate în circulaţia auto şi pietonală, iar bugetul alocat lucrărilor de investiţii este aprobat pe destinaţii de către Consiliul Local al municipiului Turda inclusiv pentru finanţarea şi prioritizarea lucrărilor de reabilitare/modernizare străzi.
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TURDA
DIRECŢIA TEHNICĂ

viamso feb2019

banner caribic 012019

Se încarcă comentariul... Comentariul va fi reîmprospătat ulterior 00:00.

Fii primul care comentează.

Jcm Avatar
Spune ceva aici...
Renunță
Log in with ( Te înregistrezi pe site? )
sau postează ca vizitator