fbpx

Scrie un comentariu

Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii se reuneşte pentru ziua de joi 28.02.2013, ora 13.00. Şedinţa va avea loc în Sala Mică a Palatului Cultural ,,IONEL FLOAŞIU” Câmpia Turzii.

Pe ordinea de zi sunt mai multe proiecte de interes comunitar.

Raport de activitate al Asociaţiei Sportive Clubul Sportiv Municipal Câmpia Turzii pe anul 2012. Aprobarea Structurii organizatorice, Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Municipal Câmpia Turzii pentru anul 2013; modificarea grilei de venituri pentru acordarea gratuităţilor sau reducerilor de taxe pentru beneficiarii serviciilor socio-medicale ale ,,Centrului care oferă îngrijire şi asistenţă la domiciliu pentru persoane vârstnice” Câmpia Turzii; gestionarea şi darea în administrare către S.C. Domeniul Public S.A. Câmpia Turzii a Serviciului public de exploatare a parcărilor cu plată şi a Serviciului de blocare/deblocare a autovehiculelor parcate neregulamentar în parcările cu plată, parcările de reşedinţă precum şi pe domeniul public şi privat al Municipiului Câmpia Turzii, sunt doar câteva din repereze ce aşteaptă girul consilierilor.

Aprobarea unui Acord de parteneriat între Municipiul Câmpia Turzii şi Asociaţiile Caritas Eparhial Greco-Catolic si Caritas Metropolitan Greco-Catolic Blaj, stabilirea unor măsuri de funcţionare a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj, pentru anul 2013, susţinerea financiară a Dacianei Constantea la Festivalul Internaţional de Interpreţi ,,Euro Stars” – Republica Malta, sunt alte proiecte iniţiate de executiv dar şi de consilierii din Câmpia Turzii. 

Vezi ordinea de zi completă:

ORDINE DE ZI :

1. Raport de activitate al Asociatiei Sportive Clubul Sportiv Municipal Campia Turzii pe anul 2012.

                                                Prezinta:  Clubul Sportiv Municipal C. Turzii                            

2. Proiect de hotarare privind  aprobarea Structurii organizatorice, Organigramei si a Statului de functii ale Spitalului Municipal Campia Turzii pentru anul 2013.                                               

                                                Prezinta: Initiator, - Primar, Radu Ioan HANGA                            

                                                                                          - Serviciul Resurse Umane Salarizare

                                                                                          - Comisiila nr. 1-5

3. Proiect de hotarare privind aprobarea planului de masuri si actiuni de interes local ce se vor executa de catre beneficiarii de ajutor social, in perioada 2013-2014, la nivelul municipiului.

                                                            Prezinta: Initiator, -Viceprimar, Dorin LOJIGAN                             

                                                                                          - Compartimentul Administrativ                                                                                                             - Comisiile nr. 1-5

4. Proiect de hotarare privind modificarea grilei de venituri pentru acordarea gratuitatilor sau reducerilor de taxe pentru beneficiarii serviciilor socio-medicale ale ,,Centrului care ofera ingrijire si asistenta la domiciliu pentru persoane varstnice” Campia Turzii.

                                                            Prezinta: Initiator,- Primar, Radu Ioan HANGA.                             

                                                                                         - Serviciul Public Local Asistenta Sociala

                                                                                         - Comisiile nr. 1-5

5. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale pentru dezmembrarea imobilului inscris in CF nr. 34632 Campia Turzii, nr. top. 110/a/53/1/1/1/1/1/1, 110/c/20/1/1/1/1/1, in suprafata de 34632mp.                                                                                                     

            Prezinta: Initiator,- Primar, Radu Ioan HANGA.                            

                                                                                         - Serviciul Juridic

                                                                                         - Comisiile nr. 1-5

6. Proiect de hotarare privind aprobarea gestionării directe şi darea în administrare către S.C. Domeniul Public S.A. Câmpia Turzii a Serviciului public de exploatare a parcărilor cu plată şi a Serviciului de blocare/deblocare a autovehiculelor parcate neregulamentar în parcările cu plată, parcările de reşedinţă  precum şi pe domeniul public şi privat al Municipiului Câmpia Turzii.           

                                                            Prezinta: Initiatori,- Primar, Radu Ioan HANGA.

                                                                                          - Viceprimar Dorin LOJIGAN                          

                                                                                          - Serviciul Corp Control Primar                                                                                                                                                                      - Comisiile nr. 1-5

7. Proiect de hotarare privind aprobarea suspendării aplicării de mărire a taxelor de la literele a), g) şi h) din Anexa Nr. 9 B litera C  din H.C.L. Nr. 49/2012,  privind stabilirea impozitelor şi taxelor pentru anul 2013 la nivelul Municipiului Câmpia Turzii, si mentinerea acestora la nivelul anului 2012.   

                                                            Prezinta: Initiator,- Primar, Radu Ioan HANGA.                            

                                                                                         - Serviciul Corp Control Primar

                                                                                         - Comisiile nr. 1-5

8. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu aflat  in domeniul public al Municipiului Campia Turzii.

Prezinta: Initiator,- Primar, Radu Ioan HANGA.                             

                                                                                         - Servicul Juridic

                                                                                         - Comisiile nr. 1-5

9. Proiect de hotarare privind aprobarea unui Acord de parteneriat intre Municipiul  Câmpia Turzii si Asociatiile Caritas Eparhial Greco-Catolic si Caritas Metropolitan Greco-Catolic Blaj.

                                                            Prezinta: Initiator,- Primar, Radu Ioan HANGA.                            

                                                                                         - Serviciul Juridic

                                                                                         - Comisiile nr. 1-5

10. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii in folosinta cu titlu gratuit a unui spatiu situat in incinta Halei Agroalimentare Campia Turzii catre S.C. Paza si Protectie  Cluj S.R.L.

                                                            Prezinta: Initiator,- Primar, Radu Ioan HANGA.                            

                                                                                         - Serviciul Juridic

                                                                                         - Comisiile nr. 1-5

11. Proiect de hotarare privind aprobarea retragerii dreptului de administrare al Spitalului Municipal Campia Turzii asupra imobilului situat in Campia Turzii, str. Avram Iancu, nr. 8.

                                                            Prezinta: Initiator,- Primar, Radu Ioan HANGA.                            

                                                                                         - Serviciul Juridic

                                                                                         - Comisiile nr. 1-5

12. Proiect de hotarare privind completarea ,,Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al Municipiului Campia Turzii“, transmiterea dreptului de administrare, concesionare a unor bunuri si aprobarea reevaluarii activelor fixe aflate in patrimoniul Municipiului Campia Turzii.

                                                            Prezinta: Initiator,- Primar, Radu Ioan HANGA.                            

                                                                                         - Serviciul Juridic

                                                                                         - Comisiile nr. 1-5

13. Proiect de hotarare privind aprobarea unor masuri de functionare a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECO-METROPOLITAN Cluj, pentru anul 2013.

                                                            Prezinta: Initiator,- Primar, Radu Ioan HANGA.                            

                                                                                         - Serviciul Proiecte Finantate Internationala

                                                                                         - Comisiile nr. 1-5

14. Proiect de hotarare  privind aprobarea  eliberarii CERTIFICATELOR de URBANISM si a AUTORIZATIILOR de CONSTRUIRE   cu conditia prezentarii  planurilor de situatie, pe suport topografic realizat in coordonate în sistemul national de referinta Stereo 1970, atat in format analogic cat si  in format  digital  .dwg, compatibil cu GIS, pentru actualizare baze de date in vederea implementarii proiectului ,,RO-0037- Instrumente si Baze de Date Integrate pentru Amenajarea Teritoriului – in Arealul C.U.A. ( Turda-Campia Turzii )”.

                                                            Prezinta: Initiator,- Primar, Radu Ioan HANGA.                            

                                                                                         - Serviciul ATU

                                                                                         - Comisiile nr. 1-5

15. Proiect de hotarare privind aprobarea sustinerii financiare a participarii numitei Constantea Daciana la Festivalul International de Interpreti ,,Euro Stars” – Republica Malta.

                                                            Prezinta: Initiator,- Primar, Radu Ioan HANGA.                            

                                                                                         - Serviciul Cultural

                                                                                         - Comisiile nr. 1-5

16. Proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant din Municipiul Campia Turzii in anul scolar 2013-2014.

                                                            Prezinta: Initiator,- Primar, Radu Ioan HANGA.                            

                                                                                         - Directia Economica

                                                                                         - Comisiile nr. 1-5

17. Proiect de hotarare privind abrogarea Hotararilor de Consiliu Local nr. 118/20.11.2008,

nr. 5/22.01.2009 si nr. 1/21.01.2010, privind infiintarea S.C. Compania de Salubritate Aries S.A.

                                                            Prezinta: Initiator,- Primar, Radu Ioan HANGA.                            

                                                                                         - Directia Economica

                                                                                         - Comisiile nr. 1-5

18. Diverse

WhatsApp Image 2020 04 18 at 15.32.20

banner caribic 012019

Se încarcă comentariul... Comentariul va fi reîmprospătat ulterior 00:00.

Fii primul care comentează.

Spune ceva aici...
Log in with ( Te înregistrezi pe site? )
sau postează ca vizitator