fbpx

Diagnosis desktop

Diagnosis mobile

Untitled design High Quality 17

Untitled design High Quality 17

Untitled design High Quality 15

Untitled design High Quality 15

ezgif.com optimize 3

Scrie un comentariu

politia locala CT

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CÂMPIA TURZII organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, timp de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore pe săptămână, a unei funcții publice de polițist local, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul Public Poliția Locală.

Concursul de recrutare se desfasoara in conformitate cu prevederile art. 618 alin (2) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ si consta in urmatoarele etape succesive: selectia dosarelor, proma suplimenatare-proba sportiva, proba scrisa si interviul.

Selectia dosarelor are loc in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor, pe baza indeplinirii conditiilor de participare la concurs, de catre comisia de concurs.

Proba sportiva va avea loc in data de 22.04.2021 ora 10:00 pe stadionnul municipal „Mihai Adam” din Campia Turzii si consta in:

-alergare de rezistenta: 1.000 m – bărbați; 800 m – femei.

-alergare viteza: 50 m barbati si femei.

Proba scrisa va avea loc in data de 26.04.2021 ora 10,00 la sediul Primariei municipiului Campia turzii, str. Laminoristilor nr.2-4. Pot participa la proba scrisa numai candidatii declarati admisi la proba sportiva.Intervbiul va fi sustinut doar de catre candidatii declarati admisi la proba scrisa, intru-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise si va avea loc la sediul Primariei Campia Turzii, str. Laminoristilor nr.2-4, sala „Europa”.

CLICK AICI PENTRU A VIZUALIZA ANUNȚUL COMPLET + FORMULARUL DE ÎNSCRIERE!

Polițist local, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul Public Poliția Locală

ATRIBUŢIILE POSTULUI

1.Să invite la sediul poliţiei locale persoanele a căror prezenţă este necesară pentru îndeplinirea atribuţiilor, prin aducerea la cunoştinţă, în scris, a scopului şi a motivului invitaţiei;

2.Să poarte în timpul serviciului uniforma cu însemne distinctive.

3.Să poarte şi să folosească, în condiţiile prezentei legi şi numai în timpul serviciului, armamentul, muniţia şi celelalte mijloace de apărare şi intervenţie din dotare;

4.Să circule gratuit, pe baza legitimaţiei de serviciu, în timpul serviciului, în zona de competenţă, cu mijloacele de transport în comun locale, pentru executarea unor misiuni care nu pot fi îndeplinite altfel;

5.Să folosească forţa, în condiţiile legii, proporţional cu starea de fapt care justifică utilizarea acesteia, în cazul nerespectării dispoziţiilor pe care le-a dat în exercitarea atribuţiilor de serviciu;

6.Să legitimeze şi să stabilească identitatea persoanelor care încalcă dispoziţiile legale ori sunt indicii că acestea pregătesc sau au comis o faptă ilegală;

7.Să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, prevăzute de Constituţia României, republicată, şi de Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale;

8.Să respecte principiile statului de drept şi să apere valorile democraţiei;

9.Să respecte prevederile legilor şi ale actelor administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;

10.Să respecte şi să aducă la îndeplinire ordinele şi dispoziţiile legale ale şefilor ierarhici;

11.Să respecte normele de conduită profesională şi civică prevăzute de lege;

12.Să îşi decline, în prealabil, calitatea şi să prezinte insigna de poliţist şi legitimaţia de serviciu, cu excepţia situaţiilor în care rezultatul acţiunii este periclitat. La intrarea în acţiune sau la începutul intervenţiei ce nu suferă amânare, poliţistul local este obligat să se prezinte, iar după încheierea oricărei acţiuni sau intervenţii să se legitimeze şi să declare funcţia şi unitatea de poliţie locală din care face parte;

13.Să intervină şi în afara orelor de program, în limita mijloacelor aflate la dispoziţie, pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu, în raza teritorială de competenţă, când ia la cunoştinţă de existenţa unor situaţii care justifică intervenţia sa;

14.Să se prezinte de îndată la sediul poliţiei locale sau acolo unde este solicitat, în situaţii de catastrofe, calamităţi ori tulburări de amploare ale ordinii şi liniştii publice sau alte asemenea evenimente, precum şi în cazul instituirii stării de urgenţă ori a stării de asediu sau în caz de mobilizare şi de război;

15.Să respecte secretul profesional, precum şi confidenţialitatea datelor dobândite în timpul desfăşurării activităţii, în condiţiile legii, cu excepţia cazurilor în care îndeplinirea sarcinilor de serviciu, nevoile justiţiei sau legea impun dezvăluirea acestora;

16.Să manifeste corectitudine în rezolvarea problemelor personale, în aşa fel încât să nu beneficieze şi nici să nu lase impresia că beneficiază de datele confidenţiale obţinute în calitatea sa oficială;

17.Constată contravenţii în cazul nerespectării normelor privind executarea lucrărilor de construcții și stabilesc măsurile necesare intrării în legalitate în condițiile legii;

18.Verifică existența autorizației de construire și respectarea documentației tehnice autorizate pentru lucrările de construcții;

19.Verifică legalitatea amplasării materialelor publicitare;

20.Verifică și identifică imobilele și împrejurimile aflate în stadiu avansat de degradare;

21.Desfășoară activitățile de verificare privind modul de gestionare al deșeurilor din construcții, demolări și amenajări interioare, împreună cu polițistul local cu atribuții de protecția mediului;

22.Verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor, legate de problemele specifice compartimentului;

23.Îndeplinește orice alte atribuţii stabilite prin lege;

24.Conduce autoturismul aflat în dotarea serviciului;

25.Răspunde administrativ, material şi penal după caz, de nerespectarea sau executarea necorespunzătoare a atribuţiilor şi răspunderilor stabilite în prezenta fişă de post, conform  Legii nr.188 / 1999,  cu modificări şi completări;

26.Îndeplineşte alte atribuţii şi obligaţii încredinţate de şeful de serviciu, Primar;

27.Realizează atribuţiile, lucrările şi responsabilităţile ce decurg   din Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de specialitate şi a Consiliului local al  municipiului Câmpia Turzii.

28.Intervine la semnalele de alertă transmise de dispecerat, acționând potrivit normelor legale și procedurilor operaționale specifice.

Citește-ne pe Google News TurdaNews

viamso mesaj fb

banner caribic 012019

Se încarcă comentariul... Comentariul va fi reîmprospătat ulterior 00:00.

Fii primul care comentează.

Spune ceva aici...
Log in with ( Te înregistrezi pe site? )
sau postează ca vizitator

Echipa TurdaNews

Gelu FLOREA
Manager/Jurnalist
Daciana DERDA
Jurnalist
Florin CRIȘAN
Jurnalist
Alexandra MOCEAN
Jurnalist
Eugen POP
Jurnalist
Iulia FLOREA
Administrativ/Contabilitate