fbpx

Icon Scrie un comentariu

spital ct

Spitalul Municipal „Dr. Cornel Igna” Campia Turzii, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant   de muncitor necalificat  in cadrul Blocului Alimentar.

Concursul se va desfăşura în perioada 22.08.2019-26.08.2019 şi constă în următoarele etape succesive:

a) proba practica : 08.2019, ora 10,00 la sediul Spitalul Municipal „Dr. Cornel Igna” Campia Turzii, str. Avram Iancu, nr. 33,

b) interviu: 26.08.2019, ora 12,00 la sediul Spitalul Municipal „Dr. Cornel Igna” Campia Turzii, str. Avram Iancu, nr. 33,

Condiţiile generale de ocupare a postului sunt cele prevăzute la art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare .

 Condiţiile specifice pe care trebuie sa le indeplineasca persoana care participa la concursul pentru ocuparea postului de muncitor necalificat.

- studii generale;

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 5 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, adică până la data de12.08.2019- ora 15,00 , şi vor conţine în mod obligatoriu:

  1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz (certificat naștere, certificat căsătorie);
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  4. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  5. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  6. curriculum vitae;
  7. chitanţă taxă concurs 50 lei.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea sau legalizate notarial.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Municipal “Dr. Cornel Igna “ Campia Turzii, str. Avram Iancu, nr.33, judeţul Cluj, Telefon 0264/365630

MANAGER,

ANTAL IOSIF ADRIAN

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA PRIN CONCURS A POSTULUI DE MUNCITOR NECALIFICAT BLOC ALIMENTAR SPITAL MUNICIPAL “Dr. CORNEL IGNA” CAMPIA TURZII

1. ORDIN nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale 

ANEXA 1- NORME TEHNICE privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale

Cap.II – Definitii 

Cap. III – Clasificari 

Cap. V – Colectarea la locul de producer(sursa)

Cap. VI – Ambalarea deseurilor

Cap. VII – Stocarea temporara a deseurilor rezultate din activitati medicale

Cap. VIII – Transportul deseurilor rezultate din activitati medicale

2. ORDIN nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare:

d) Masuri standard de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale-definitie

e) Masuri standard-igiena mainilor, utilizarea echipamentului de protectie, igiena respiratorie – descriere

f) Caile de transmitere care necesita masuri suplimentare.

3. ORDIN nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare si private:

a) Curatarea, dezinfectia, produse biocide, dezinfectia de nivel inalt, dezinfectia de nivel intermediar(mediu), dezinfectia de nivel scazut, antiseptic-definitii.

4. Ordin M.S. nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei.

Cap. VI Norme de igiena pentru unitatile de folosinta publica (art. 46-52) 

viamso feb2019

banner caribic 012019

Se încarcă comentariul... Comentariul va fi reîmprospătat ulterior 00:00.

Fii primul care comentează.

Jcm Avatar
Spune ceva aici...
Renunță
Log in with ( Te înregistrezi pe site? )
sau postează ca vizitator