fbpx

diego banner mai2019

Scrie un comentariu

spital ct

Spitalul Municipal „Dr. Cornel Igna” Campia Turzii, organizează concurs pentru ocuparea a unei funcţii contractuale  temporar vacante, perioada determinata,  de medic specialist diabet zaharat nutritie si boli metabolice,  in cadrul  CABINETULUI DE DIABET ZAHARAT NUTRITIE SI BOLI METABOLICE

 

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

  • cerere în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
  • copie xerox de pe diploma de medic specialist diabet zaharat nutritie si boli metabolice, şi adeverinţa/certificate de confirmare în grad profesional;
  • copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
  • dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin.(1) lit. d) sau e)  din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
  • cazierul judiciar;
  • certificate medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pe care candidează;
  • chitanţa de plată a taxei de concurs;
  • copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Înscrierile la concurs se fac în termen de 10 zile calendaristice, (respectiv pana la data de 05.08.2019 ) de la data publicării anunţului, intr-un ziar local, pe pagina de internet si sediul unitatii.

Bibliografia şi tematica vor fi publicate pe site-ul unităţii.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul Resurse Umane, nr. telefon 0264-365630.

viamso feb2019

banner caribic 012019

Se încarcă comentariul... Comentariul va fi reîmprospătat ulterior 00:00.

Fii primul care comentează.

Spune ceva aici...
Renunță
Log in with ( Te înregistrezi pe site? )
sau postează ca vizitator