fbpx

PSDTurda Ciortea 30iulie

WhatsApp Image 2020 07 30 at 14.56.02 1

Banner 1 Turda News HD

Banner 1 Turda News HD

CristianMatei 28iul

CristianMatei 28iul

Scrie un comentariu

edu elite 10iulie

spital ct

Spitalul Municipal „Dr. Cornel Igna” Campia Turzii, organizează concurs pentru ocuparea unui post  temporar vacant, perioada determinatade asistent medical principal (studii PL), în cadrul Secţiei Pediatrie.

Concursul se va desfăşura în perioada 12.07.2019-17.07.201şi constă în următoarele etape succesive:

proba scrisă: în data de 12.07.2019,ora 10,00 la sediul Spitalul Municipal „Dr. CornelIgna” Campia Turzii, str. Avram Iancu, nr. 33,

interviul : în data de 17.07.2019, ora 10,00 la sediul Spitalul Municipal „Dr. Cornel Igna” Campia Turzii, str. Avram Iancu, nr. 33,

Se pot prezenta la următoare etapă numai candidaţii declarati admişi la etapa precedentă; 

Condiţiile generale de ocupare a postului sunt cele prevăzute la art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţiile specifice pe care trebuie sa le indeplineasca persoana care participa la concursul pentru ocuparea functiei contractante  de asistent medical:

- diplomăde şcoală sanitară  postliceală sau echivalentă, diplomă de studii postliceale prin echivalare cf. HGR 797/1997;

- adeverinta grad principal;

- minim 5 ani vechime asistent medical generalist.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 5zile lucrătoare de la data afişării anunţului, adică până la data de  02.07.201ora 15,00, şi vor conţine în mod obligatoriu: 

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; 
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz (certificat naștere, certificat căsătorie); 
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea înspecialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; 
 7. certificat membru OAMGMAMR vizat la zi;
 8. adeverință grad principal;
 9. curriculum vitae.
 10. taxa concurs 100 lei (plătită la casieria unităţii).

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. 

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea sau legalizate notarial. 

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Municipal “Dr. Cornel Igna “ Campia Turzii, str. Avram Iancu, nr.33, judeţul Cluj, Telefon 0264/365630 

MANAGER, ANTAL IOSIF ADRIAN 

BIBLIOGRAFIE  DE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT  DE ASISTENT MEDICALPRINCIPAL LA   SECŢIA PEDIATRIE

 1. Ghid de Narsing – Lucreţia Titircă , Editura Viata Medicala
 2. Urgenţe medico chirurgicale- Lucreţia Titircă, Editura Medicala, Bucuresti 2017
 3. Ordinul MSP nr. 1101/2016, privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare.
 4. Ordinul MSP nr. 961/2016 aprobaea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare.
 5. Legea nr. 46/2003 drepturile pacientului;
 6. Ordinul MS 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitatile medicale.

ŞEF SECŢIE PEDIATRIE, Dr. Botezan Adriana 

WhatsApp Image 2020 04 18 at 15.32.20

banner caribic 012019

Se încarcă comentariul... Comentariul va fi reîmprospătat ulterior 00:00.

Fii primul care comentează.

Spune ceva aici...
Log in with ( Te înregistrezi pe site? )
sau postează ca vizitator

Echipa TurdaNews

Gelu FLOREA
Manager/Jurnalist
Daciana DERDA
Jurnalist
Florin CRIȘAN
Jurnalist
Alexandra MOCEAN
Jurnalist
Eugen POP
Jurnalist
Iulia FLOREA
Administrativ/Contabilitate