fbpx

Scrie un comentariu

spital ct

Spitalul Municipal “Dr. Cornel Igna” Campia Turzii, cu sediul in Campia Turzii,  str. Avram Iancu, nr. 22, jud.Cluj, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de sef sectie,  la Sectia Pediatrie, perioada determinata, cu respectarea  prevederilor Ordinului nr. 1406/2006,  coroborat cu prevederile art. 185 din Legea 95/2006 cu completările  şi modificările ulterioare.

 

Dosarul de înscriere  se va depune la sediul Spitalului Municipal Dr. Cornel Igna Câmpia Turzii şi va cuprinde următoarele acte:

 1. cerere în care se menţionează functia pentru care doreşte să concureze;
 2. copie xerox a diplomei de studii;
 3. adeverintă din care sa reiasăconfirmarea în gradul profesional;
 4. actele doveditoare pentru calcularea punctajuluiprevăzut în Anexa   2 la normele mentionate;
 5. declaraţia pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat penal pentru faptecare îl fac incompatibil cu funcţia pentru ocuparea căreia doreşte să concureze;
 6. declaraţie pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu se află în stare de incompatibilitate;
 7. certificatul privind starea de sănătate;
 8. dovada/adeverinţa din care să rezulte că în ultimii 2 ani nu a fost sancţionat de către conducerea unitaţilor în care şi-a desfăşurat activitatea sau de către Colegiul Medicilor din Romania;
 9. copia xeroxautorizaţiei de liberă practică sau certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România;
 10. copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţăcare sa ateste confirmarea în specialitate şi vechimea în specialitate;
 11. un proiect de management privind evoluţia viitoare a secţiei;
 12. chitanţa de plată a taxei de concurs.

Taxa de înscriere este de 150 lei şi se face la casieria unitatii.

La concurs se poate încsrie candidaţii care îndeplinesc cumulativ, următoarele condiţii:

 • sunt mediciprimari şi/sau  specialişti cu o vechime  de cel putin 5 ani în specialitatea pediatrie.
 • Concursul va constain urmatoarele probe:
 • probascrisă;
 • interviu-susţinerea proiectului de management;
 • proba clinică sau practică;

Înscrierile la concurs se fac în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării anunţului, iar concursul se organizează in perioada cuprinsă între 30 şi 90 de zile de la publicarea în “Viaţa Medicală”

Bibliografia şi tematica vor fi publicate pe site-ul unităţii www.spitalulcampiaturzii.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul Resurse Umane, nr. telefon 0264-365630.

MANAGER, ANTAL IOSIF ADRIAN

SEF BIROU  R.U.N.O.S., POZMOSAN SIMONA

viamso feb2019

banner caribic 012019

Explore GoGetFunding & their blog
Se încarcă comentariul... Comentariul va fi reîmprospătat ulterior 00:00.

Fii primul care comentează.

Spune ceva aici...
Log in with ( Te înregistrezi pe site? )
sau postează ca vizitator