Live Video
 

maxiprest mai2018

banner newdesign 28.04

Concurs pentru ocuparea unui post de BRANCARDIER la Spitalul Municipal Câmpia Turzii

kaufland 650x100 22.12

Spitalul Municipal „Dr. Cornel Igna” Campia Turzii, organizează concurs pentru ocuparea a 1 funcţii contractuale vacante de brancardier in cadrul Secţiei  Medicină Internă.

 

Concursul se va desfăşura în perioada 04.01.2018-08.01.2018 şi constă în următoarele etape succesive:

proba scrisă: 04.01.2018, ora 10,00 la sediul Spitalul Municipal „Dr. Cornel Igna” Campia Turzii, str. Avram Iancu, nr. 33,

interviu: 08.01.2018, ora 10,00 la sediul Spitalul Municipal „Dr. Cornel Igna” Campia Turzii, str. Avram Iancu, nr. 33,

Se pot prezenta la următoare etapă numai candidaţii declarati admişi la etapa precedentă;

Condiţiile generale de ocupare a postului sunt cele prevăzute la art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţiile specifice pe care trebuie sa le indeplineasca persoana care participa la concursul pentru ocuparea functiei   de brancardier :

 - studii medii/generale;

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, adică până la data de  20.12.2017- ora 15,00 , şi vor conţine în mod obligatoriu:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz (certificat naștere, certificat căsătorie);
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;
 8. chitanţă taxă concurs 50 lei .

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea sau legalizate notarial.

Bibliografie:

 1. Note de curs – Programul National de Pregatire a Infirmierelor-OAMGMAMR.
 2. Ordin nr. 961 din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţilesanitare publice şi private.
 3. Ordinul MS nr. 1226 din 03.12.2012 privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale.
 4. Legea nr. 46/2003 actualizată, privind drepturile pacientului;
 5. Legea 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane si prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului.

Tematica

 1. Note de curs – Programul National de Pregatire a Infirmierelor-OAMGMAMR.
 • Respectarea drepturilor persoanelor ingrijite pg. 26-37
 • Pozitia pacientului in pat 95-98
 • Mobilizarea pacientului 98-101
 • Transportul si ingrijirea pacientilor 101-103
 1. Ordin 961 din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţilesanitare publice şi private.
 • Capitolul I:- Definitii
 • Capitolul II – Curatarea
 • Capitolul II - Dezinfectia
 1. Ordin 1226 din 03.12.2012 privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale
 • Capitolul V :- Colectarea deşeurilor medicale la locul de producere
 • Capitolul VI :- Ambalarea deşeurilor medicale (art. 13, art.14, art. 15, art. 16)
 • Capitolul VII :- Stocarea temporară a deşeurilor rezultate în urma activităţii medicale (art. 33, art. 34, art. 35)
 • Capitolul VIII :- Transportul deşeurilor rezultate din activităţi medicale (art. 36, art. 37, art. 38, art. 39)

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Municipal “Dr. Cornel Igna “ Campia Turzii, str. Avram Iancu, nr.33, judeţul Cluj, Telefon 0264/365630 .

MANAGER,  ANTAL IOSIF ADRIAN


 

LIVE VIDEO pe TurdaNews:

Joi, 24 mai, ora 18.00:

Handbal, Liga Națională. Potaissa Turda - CSM București.

Sâmbătă, 26 mai, ora 18.00:

Fotbal. Olimpia Gherla - Sticla Arieșul Turda.

Dacă îți place să știi tot ce se întâmplă în Turda și Câmpia Turzii, dă-ne un LIKE! 

loading...