Achiziția de echipamente școlare pentru susținerea învățământului preuniversitar din localitatea Mihai Viteazu, Județul Cluj

Screenshot 2021 05 11 at 11.11.41

COMUNA MIHAI VITEAZU în calitate de Beneficiar, implementează, începând cu data de 26.04.2021 proiectul cu titlul „Achiziția de echipamente școlare pentru susținerea învățământului preuniversitar din localitatea Mihai Viteazu, Județul Cluj” în baza contractului de finanțare nr. 42/233t/26.04.2021, încheiat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate.

Obiectivul general al proiectului este asigurarea accesului a 160 de elevi din Comuna Mihai Viteazu, Județul Cluj la procesul de învățare în mediul on-line.

Rezultatele finale în urma implementării proiectului determinate de atingerea obiectivului general sunt:

  • 160 tablete achiziționate în vederea asigurării infrastructurii necesare pentru desfășurarea în bune condiții a procesului educațional în mediul on-line.

Valoarea totală a proiectului este de 221,069.30 lei.

Valoarea totală a finanţării nerambursabile este în sumă maximă de 188,742.42 lei, formată din:

  • Cofinanțare din FEDR în sumă maximă de 163,705.16 lei, și
  • Cofinanțare din bugetul naţional în sumă maximă de 25,037.26 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de 6 de luni, de la data semnării contractului de finantare.     

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Sloganul POC: „Competitivi împreună„

Date de Contact 

COMUNA MIHAI VITEAZU

Sediu: Comuna Mihai Viteazu, Judetul Cluj, nr. 1014

Website: https://primariamihaiviteazu.ro/

Reprezentant legal: Ioan ZENG

Telefon: 0264329100 / 0752283485

Fax: 0264286101

Manager proiect: Eva MICLEA

E-mail: proiecte.europene@primariamihaiviteazu.ro

Subscribe
Notify of
guest
0 Comentarii
Inline Feedbacks
View all comments

firma de top