WhatsApp Image 2021 03 29 at 11.40.22

A fost aprobat bugetul comunei Viișoara pentru anul 2021

Bugetul comunei Viișoara pentru anul 2021 prevede cheltuieli de 20.191.000 lei și venituri în valoare de 13.211.000 lei, diferența urmând a fi acoperită din excedentul anilor anteriori.

Din totalul cheltuielilor, un procent de 36%, adică 7.363.000 lei este pentru funcționare și restul de 64%, respectiv 12.828.000 lei pentru secțiunea de dezvoltare. O sumă importantă merge spre sport în acest an, pentru finanțarea Asociației sportive Victoria Viișoara și pentru stadion. De asemenea și învățământul are parte de o sumă considerabilă, 117.000 de lei fiind alocați doar pentru burse. 

Astfel, la secțiunea funcționare, în ceea ce priveşte repartizarea sumelor pe capitole, se prezintă următoarea propunere de alocare:

 1. Autorități publice: total cheltuieli – 2.883.000 lei pentru salariile angajatilor din aparatul de specialitate al primarului, a indemnizațiile consilierilor locali, acordare tichete de vacanță și cheltuieli materiale reprezentând utilități la sediul primăriei
 1. Protecție civilă, incendii – total cheltuieli: 10.000 lei.
 2. Învățământtotal cheltuieli: 693.000 lei, din care:
 • 566.000 – cheltuieli materiale care s-au alocat conform propunerilor facute de catre conducerea Scolii Gimnaziale Viisoara
 • 7.000 lei – tichete sociale gradinite
 • 3.000 lei – drepturi copii cu cerinte speciale
 • 117.000 lei – burse
 1. Sănătatetotal cheltuieli: 1.000 lei
 2. Cultură/Sport/Spații verzi și Culte religioase – total cheltuieli 446.000 lei, din care:
 • Biblioteca –  total cheltuieli 5.000 lei – achizitie fond de carte
 • Camin cultural – total cheltuieli: 66.000 lei
 • Muzeul popular: 10.000 lei
 • Alte servicii culturale: 60.000 lei – pentru organizarea Nunta de Aur 2021, participare la festivaluri daca va fi cazul, monografii
 • Sport – total cheltuieli: 198.000 lei – finantare Asoc.sportiva Victoria Viisoara, utilități stadion, teren sport Viișoara și Urca
 • Spatii verzi – 20.000 lei (achizitii flori, arbusti, dotari parcuri)
 • Culte religioase – total cheltuieli 87.000 lei: susținerea cultelor religioase de pe raza comunei, utilități capela mortuară Viițoara și Urca, cheltuieli de întreținere capelă 
 1. Asistență socialătotal cheltuieli 1.481.000 lei: plata drepturilor salariale pentru asistenții personali, indemnizații persoane cu handicap, acordare de ajutoare de urgență prin hotărâri ale consiliului local, acordarea de ajutoare de încălzire cu lemne pentru beneficiarii și nebeneficiarii de ajutor social
 1. Servicii de dezvoltare publică – total cheltuieli: 349.000 lei : iluminat public, întreținere iluminat public, iluminat festiv și chirie stâlpi Electrica pentru camerele de supraveghere
 1. Salubritate total cheltuieli: 80.000 lei
 2. Agricultură – total cheltuieli: 100.000 lei
 3. Drumuri și poduri – total cheltuieli: 1.220.000 lei – din care:
 • 100.000 lei – transport balast, piatra pe drumurile extravilane, reparatii drumuri intravilane si extravilane
 • 525.000 lei – reparatii trotuare Viisoara si Urca
 • 525.000 lei – reparatii rigole Viisoara si Urca
 • 70.000 lei – cheltuieli de intretinere buldoexcavator, autobasculanta si autogreder (asigurari, revizii periodice, piese schimb)

Iar la secțiunea de dezvoltare, în ceea ce priveşte repartizarea sumelor se prezintă următoarea propunere de alocare:

 • Achiziție imobil Viișoara nr. 608 pentru amenajare acces școală: 150.000 lei
 • Dotări cu echipamente de calcul și sisteme informatice: 20.000 lei
 • Panou afișaj la sediul primăriei: 30.000 lei
 • Dezvoltarea programelor informatice (modul popriri, parc auto etc): 20.000 lei
 • Actualizare PUG: 120.000 lei
 • Strategia de dezvoltare locală a Comunei Viișoara pe anii 2021-2027 – 18.000 lei
 • Proiect GAL Poarta Apusenilor “Achiziție echipamente pentru dezvoltarea infrastructurii TIC”: 50.000 lei
 • Proiect tehnic extindere și modernizare Dispensar Uman – 30.000 lei
 • Modernizare cămine culturale submăsură 7.6: 1.520.000 lei
 • Proiectare și construire vestiare teren sport Urca: 107.000 lei
 • Proiectare și Amenajare parc în zona târgului comunal Viișoara: 100.000 lei
 • Foișoare în parcurile comunale: 50.000 lei
 • Alimentare cu energie electrica Coasa: 252.000 lei
 • Extindere rețea electrică Siloș: 40.000 lei
 • Reabilitare iluminat public cu corpuri iluminat cu led: 155.000 lei
 • Extindere rețea alimentare cu apă zona Siloș (spre Dig): 80.000 lei
 • Proiect GAL Poarta Apusenilor “Achiziție utilaj (tractor) și echipamente pentru dotarea serviciului public local de gospodărire comunală: 465.000 lei
 • Proiect tehnic platformă reciclare deșeuri vegetale: 30.000 lei
 • Modernizare stații pompare apă uzată: 150.000 lei
 • Amenajament pastoral: 100.000 lei
 • Modernizare 5 străzi, 1,8 km (Galea, Poldi, Gura paraului, Lica Sandru, bazin apa Urca): 3.050.000 lei
 • Modernizare infrastructură rutieră (Dealu Morii, Jenu Berar, Oroian, Rogozenilor): 2.691.000 lei
 • Modernizare străzi submăsură 7.2:  3.600.000 lei
Comentarii

ULTIMELE articole: