Live Video
 

Post vacant de muncitor în cadrul Serviciului de Gospodărire Comunală Luna

Primăria comunei Luna, cu sediul în loc. Luna str. Principală nr. 192 jud. Cluj, tel/fax 0264-368326, e-mail primaria_luna@yahoo.com, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant pe perioadă nedeterminată de muncitor, în cadrul Serviciului de Gospodărire Comunală Luna.

Data şi locul de desfăşurare a concursului : 4 ianuarie 2018 ora 12.00 proba scrisă şi 10 ianuarie 2018 ora 12.00 interviu, la sediul Primăriei comunei Luna.

Condiţii generale de participare la concurs :

 • cetăţenia română/cetăţenia altor state membre ale UE sau a statelor aparţinând SEE şi domiciliul în România;
 • cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
 • vârsta minimă de 18 ani;
 • capacitate deplină de exerciţiu;
 • stare de sănătate corespunzătoare;
 • fără condamnări penale.

Condiții specifice :

 • studii medii/generale ;
 • permis de conducere categoria B, C și E.

Dosarele se depun la sediul Primăriei comunei Luna – Birou Secretar până în data de 22.12.2017 ora 14.00 şi vor conţine următoarele acte :

 • cerere de înscriere la concurs – cerere-tip;
 • act de identitate – original şi copie;
 • adeverinţa medicală în original;
 • acte de studii – original şi copie;
 • carnetul de muncă şi/sau adeverinţe care atestă vechimea în muncă, dacă este cazul – original şi copie;
 • certificat de cazier judiciar în original;
 • permis de conducere categoria B, C și E – original şi copie.

 

       Bibliografia pentru concurs :

 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 • Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările si completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0264-368236 int. 201.

Primar                                    

Aurel Giurgiu 

 

Secretar                             

Cornelia Delimoț               


 

LIVE VIDEO pe TurdaNews:

Luni, 26 februarie, ora 13.00:

Conferință de presă primarul Dorin Lojigan (Câmpia Turzii).

Dacă îți place să știi tot ce se întâmplă în Turda și Câmpia Turzii, dă-ne un LIKE! 

loading...