Live Video
 

Vineri, extraordinară la Câmpia Turzii! Se votează bugetul!

DISPOZIŢIE Nr. 239 din 13.02.2018 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în şedinţă extraordinară

 

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;
În conformitate cu prevederile art.39 alin.(2), alin.(3) şi alin.(5) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispozițiilor art.68 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

DISPUNE:

Articol unic:
- Se convoacă, în sedinţă extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de vineri, 16.02.2018, ora 12.00.
- Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Palatului Cultural ,,IONEL FLOAŞIU” Câmpia Turzii, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării unor părți din excedentul bugetului local și al activităților autofinanțate rezultate la închiderea exercițiului bugetar aferent anului 2017.
Prezintă: Iniţiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2018.
Prezintă: Iniţiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului domeniului public al municipiului Câmpia Turzii.
Prezintă: Iniţiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN


PRIMAR,
Dorin Nicolae LOJIGANAVIZAT

SECRETAR,

Niculae ȘTEFAN

 

 

 


 

LIVE VIDEO pe TurdaNews:

Luni, 26 februarie, ora 13.00:

Conferință de presă primarul Dorin Lojigan (Câmpia Turzii).

Dacă îți place să știi tot ce se întâmplă în Turda și Câmpia Turzii, dă-ne un LIKE! 

loading...