Din această lună căsătoriile la Câmpia Turzii se încheie la Palatul Cultural „Ionel Floasiu”

uzina brasov 650

kaufland 650x100 22.12

henri coanda cursuri 650

Căsătoriile vor fi încheiate la sediul Palatului Cultural „Ionel Floaşiu” Câmpia-Turzii în perioada 15 aprilie 2017 – 31 octombrie 2017. În acest sens, Primarul municipiului Câmpia-Turzii, Dorin Lojigan a emis DISPOZIŢIA Primarului Nr. 437 din 13.04.2017 Privind stabilirea locului încheierii căsătoriilor la sediul Palatului Cultural „Ionel Floaşiu”al Municipiului Câmpia Turzii.

Văzând referatul nr.1/779 din 04.04.2017 întocmit de şeful Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Câmpia Turzii prin care se solicită stabilirea locului încheierii căsătoriilor la sediul destinat acestui scop, respectiv la Palatul Cultural „Ionel Floaşiu” al Municipiului Câmpia Turzii în zilele de sâmbătǎ şi duminicǎ, în perioada 15 aprilie 2017 – 31 octombrie 2017.

În temeiul prevederilor art. 3 şi 24 alin.(1) din Legea nr.119/1996 – republicată, cu privire la actele de stare civilă şi a art.68, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală – republicată cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N :

Art. 1 – Se stabileşte locul încheierii căsătoriilor în zilele de sâmbătǎ şi duminicǎ în perioada 15 aprilie 2017 – 31 octombrie 2017, la Palatul Cultural „Ionel Floaşiu” al Municipiului Câmpia Turzii, sediu destinat acestui scop.

Art. 2 – Prezenta dispoziţie are un caracter normativ.

Art. 3 – Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor şi ofiţerii de stare civilă delegaţi, comunicarea ei făcându-se prin grija Serviciului Juridic.

AVIZAT:SECRETAR
Niculae ŞTEFAN

PRIMAR
Dorin Nicolae LOJIGAN


 

LIVE VIDEO pe TurdaNews:

-

Dacă îți place să știi tot ce se întâmplă în Turda și Câmpia Turzii, dă-ne un LIKE! 

loading...